Urologie (verpleegafdeling A1)

Verpleegafdeling urologie behandelt patiënten die een ziekte hebben in de urinewegen, bijvoorbeeld blaas-, nier- en prostaataandoeningen.

De verpleegafdeling A1 heeft 37 bedden en is opgesplitst in twee teams: het urologisch team en het team Chirurgie.
Per jaar zijn er ongeveer 1300 opnames. De opnameduur varieert van een nacht tot gemiddeld twee weken.

Wie is aanspreekpunt voor de patiënt?
Wanneer u op de afdeling wordt opgenomen, is de verpleegkundige verantwoordelijk voor de eerste opvang op de afdeling. Zij doet het opnamegesprek en geeft informatie over onderzoeken of een gestelde diagnose. Daarnaast verricht hij/zij alle handelingen die nodig zijn volgens het beleid van de arts. De familie en naasten worden hierbij betrokken en kunnen ook bij de verpleging terecht met hun vragen.
Voor de verpleegkundigen is het prettig één contactpersoon te hebben tijdens de opname.

Ook werken wij met leerling-verpleegkundigen. Zij zijn ingedeeld op een aantal kamers van de afdeling. Ze werken onder supervisie van gediplomeerde verpleegkundigen met een begeleiders-aantekening. Zo kunnen wij de kwaliteit van de patiëntenzorg waarborgen.

Bereikbaarheid
De afdeling wordt ook wel A1 genoemd vanwege de lokalisatie binnen het ziekenhuis, de eerste verdieping in de À-vleugel.
U loopt door de centrale hal van de hoofdingang op de poliklinieken naar de verpleegafdelingen.
U vindt de afdeling op de 1e verdieping. Volg route 51.
De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0512 588540

Wat neemt u mee?
Als u voor een opname naar onze afdeling moet, is het nuttig om een aantal zaken mee te nemen of te regelen:

 • Patiëntenpas
 • Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking, zodat wij precies kunnen zien welke medicijnen u gebruikt
 • Toiletartikelen
 • Nachtkleding, pantoffels of slippers
 • Allergielijst, als u die heeft
 • Dieetlijst, als u die heeft
 • Wilsverklaringen (bijvoorbeeld niet-reanimeren verklaring, behandelverbod of euthanasieverklaring)
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon. De contactpersoon kan (telefonische) inlichtingen over de patiënt verkrijgen bij de verantwoordelijke verpleegkundige en/of arts.

Wie werken er?
De maatschap urologie bestaat uit drie urologen:

 • Mw. C. Jansen
 • Dhr. S. Smorenburg
 • Dhr. T. Müller

De urologen houden zich bezig met de behandeling van urinewegen. De urologen hebben de verantwoordelijkheid over eigen patiënten. Ze zijn door de week zelf aanwezig op de afdeling. De visitetijden van de arts zijn vooraf bekend.

Twee keer per week is er met diverse afdelingen een groot medisch overleg, het MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarbij alle zorgverleners de patiënten met elkaar bespreken. Zo blijft de gegeven zorg goed op elkaar afgestemd.

Een keer per week vergadert het voedingsteam op A1. Hier worden alle klinische patiënten besproken en wordt er gekeken naar hun voedingspatroon. Bij problemen in de voeding kan hier op worden ingespeeld.

Naast artsen en verpleegkundigen zijn er andere medewerkers nodig om goede zorg te verlenen. De (medisch) secretaresses, voedingsassistenten, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en facilitaire medewerkers (schoonmaak).

Als u koorts heeft of verhinderd bent
Bent u de dagen voor de behandeling verkouden, heeft u koorts of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet fit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Overige informatie
De verpleegkundigen bij ons op de afdeling maken gebruik van ‘COWS’ (Computer on Wheels). Dit zijn verrijdbare computers, waar alle patiënteninformatie in wordt verwerkt. Deze computers vergroten de effectiviteit in werkzaamheden, waardoor wij de zorg nog beter op de patiënt kunnen toespitsen. Verpleegafdeling A1 is een dynamische, vooruitstrevende afdeling met kundige, enthousiaste medewerkers.