Privacy en inzagerecht

In het ziekenhuis leggen we uw persoonlijke en medische gegevens vast. Ze zijn immers belangrijk voor uw behandeling. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat precies beschreven aan welke regels het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens moeten voldoen. Deze wet wordt strikt nageleefd in het  ziekenhuis. Nij Smellinghe heeft een reglement waarin staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.