Douwe de Boer

Physician Assistant Anesthesiologie

In het kader van mijn opleiding tot Master Physian Assistant (MPA) aan de Hanzehogeschool te Groningen heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het preoperatief anesthesiologisch onderzoek in de Nederlandse ziekenhuizen onder supervisie van drs. P.B. Sindhunata.

Op 19 mei 2011 heb ik het onderzoek gepresenteerd op het congres, ANESTHESIOLOGENDAGEN 2011, van de wetenschappelijke Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie in het MECC te Maastricht. Met dit onderzoek is de wijze waarop niet-anesthesiologische screeners op het Preoperatief Anesthesiologisch Spreekuur (PAS) worden ingezet in beeld gebracht. De conclusie luidt dat de organisatie van de PAS-polikliniek, waar niet-anesthesiologische screeners worden ingezet, niet eenduidig is. De normen waaraan deze zorgprofessionals moeten voldoen zijn verschillend per ziekenhuis.