Telefonische nazorg na opname op de kinderafdeling

Telefonische nazorg na opname op de kinderafdeling

Inleiding

Uw kind is opgenomen geweest op de kinderafdeling  van ziekenhuis Nij Smellinghe.

Uw kind mag weer naar huis en wij willen graag weten hoe het thuis met uw kind en u gaat. Daarom belt de verpleegkundige van de afdeling u als u dat op prijs stelt.

Waarom dit telefoontje?

Een ziekenhuisopname is voor uw kind, maar ook voor u een hele ervaring. Kinderen kunnen soms thuis anders reageren na een opname in het ziekenhuis. Daarnaast heeft u waarschijnlijk veel informatie gekregen.

Thuisgekomen kunnen er  allerlei vragen rijzen. Die kunnen we dan tijdens dit gesprek bespreken.

Hoe werkt het?

Wij vragen u bij ontslag het telefoonnummer door te geven waarop u bereikbaar bent. Wanneer  uw kind één dag opgenomen is geweest belt de verpleegkundige de volgende dag. Voor kinderen die langer dan één dag zijn opgenomen geweest geldt dat de verpleegkundige op de derde dag na ontslag belt. Dit gebeurt tussen 9.00 uur  en 12.00 uur of tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

U kunt zelf aangeven wanneer u het liefst gebeld wilt worden.
Bij geen gehoor bellen wij nog een tweede keer, daarna proberen wij het niet weer.

Tijdens het gesprek vragen we u hoe het thuis is gegaan en of u nog vragen heeft.

Het gesprek duurt niet langer dan 10 minuten.

Vragen?

Eventuele vragen kunt u op de achterzijde van deze folder noteren.Tijdens het gesprek kunt u deze stellen aan de verpleegkundige of pedagogisch medewerkster.