Klinische geriatrie mapje

Inleiding

Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich toelegt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk.
Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.
Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:
• Geheugenproblematiek
• Mobiliteitstoornissen en vallen
• Continentieproblemen
• Polyfarmacie, d.w.z. het gebruiken van veel medicamenten tegelijk
• Somberheid en/of eenzaamheid
• Delier, ofwel acute verwardheid
• Onverklaarde achteruitgang in het functioneren

Dagonderzoekcentrum en Polikliniek Klinische Geriatrie

De eerste afspraak vindt plaats in het Dagonderzoekcentrum, gevestigd op de Polikliniek Klinische Geriatrie. Op deze polikliniek werken de klinisch geriater en verpleegkundige nauw samen. De klinisch geriater heeft deskundigheid op het terrein van ouderdomsziekten. Hij/zij bekijkt niet alleen lichamelijke ziekten, maar juist de hele mens. Zo kijkt hij/zij ook naar psychische en sociale problemen en de zorgproblemen thuis. De klinisch geriater probeert ervoor te zorgen dat patiënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.
De klinisch geriater werkt nauw samen met de volgende deskundigen:
• Verpleegkundig Specialist geriatrie
• Geriatrieverpleegkundige
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Psycholoog
• Psychiater
Waar nodig worden andere disciplines in consult gevraagd.

Omdat er bij de eerste afspraak meerdere onderzoeken worden gedaan, spreekt men over het Dagonderzoekcentrum. De reden voor verwijzing naar het dagonderzoekcentrum is, dat er om problemen goed in kaart te kunnen brengen verschillende onderzoeken in korte tijd plaatsvinden. Het is belangrijk dat u tijdens uw bezoek aan het dagonderzoekcentrum begeleid wordt door een naaste/bekende.
Bij het bezoek aan het dagonderzoekcentrum hebben u en uw begeleider een gesprek met de klinisch geriater en de geriatrieverpleegkundige.
Naast de gesprekken vinden de volgende onderzoeken plaats:
- lichamelijk onderzoek
- bloeddrukmeting
- bepalen van lengte en gewicht
- geheugentest
- ECG (hartfilmpje)
- bloedonderzoek
Het bezoek aan het dagonderzoekcentrum duurt ongeveer 3 uur.
Voordat u het dagonderzoekcentrum verlaat, heeft u een gesprek met de arts en verpleegkundige over de eerste bevindingen en een plan van aanpak.

Voorbereiding

Wat neemt u mee bij uw bezoek aan het dagonderzoekcentrum en polikliniek?
• De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen nadat de afspraak op het dagonderzoekcentrum met u is gemaakt
• Uw patiëntenpas en de afsprakenkaart
• Uw medicijnen en/of zalven die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
• Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
• Eventueel loophulpmiddelen, zoals stok of rollator
Verder raden wij u aan makkelijke kleding te dragen.

Tips
• Om te voorkomen dat u vragen vergeet te stellen, raden wij u aan deze van tevoren op te schrijven.
• Laat uw begeleider deze folder ook lezen.

Ontvangst in het ziekenhuis

Bent u al in het bezit van een recente patiëntenpas, dan kunt u via de hoofdingang rechtstreeks naar de polikliniek klinische geriatrie (route 132) komen. Heeft u geen (recente) patiëntenpas? Laat dan een nieuwe maken in de hal van de polikliniek. U moet hiervoor een geldige identiteitskaart meenemen.
Als u een rolstoel nodig heeft zijn deze in de hal van het ziekenhuis aanwezig. Voor € 1,00 kunt u er een lenen.

Een afspraak maken

Voor een afspraak bij de polikliniek Klinische Geriatrie is een verwijzing van de huisarts of uw medisch specialist nodig. Na deze verwijzing wordt de uitnodiging voor de eerste afsprak naar uw adres gestuurd. Als u deze afspaak wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Klinische Geriatrie, via het telefoonnummer (0512) 588 317, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur.

Vragen?

Bij verhindering van een gemaakte afspraak verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met de polikliniek klinische geriatrie, telefoonnummer (0512) 588 317. Ook wanneer u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u via dit nummer contact opnemen. De geriatrieverpleegkundige is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Meer informatie

Informatieve websites:
www.nvkg.nl Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
www.alzheimer-nederland.nl & www.jongdementerenden.nl Informatie van de Stichting Alzheimer.
www.tinz.nl TinZ netwerk dementie in Friesland dat ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met geheugenverlies en dementie.
www.mezzo.nl Informatie over Mezzo de Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers.
www.kwadrantgroep.nl/dementiezorg Informatie over dementie zorg van de Kwadrant Groep.