Diagnostische wortelevaluatie

Waarom deze folder?

U bent op het spreekuur geweest van de orthopeed, neuroloog of neurochirurg vanwege pijn in uw rug, been, arm of schouder. De verwijzende arts heeft het vermoeden dat een bepaalde zenuwwortel een rol speelt in uw pijnbeeld. Vandaar dat er een verwijzing heeft plaatsgevonden naar het Pijncentrum. Op deze polikliniek wordt op hun verzoek een onderzoek uitgevoerd om die bepaalde zenuwwortel tijdelijk te verdoven; een wortelevaluatie.

Wat is een wortelevaluatie?

Dit is een onderzoek waarbij er een kleine hoeveelheid verdovende vloeistof (bijvoorbeeld Lidocaïne 1%) rondom een zenuwwortel wordt gespoten. Vandaar de naam wortelevaluatie. De pijnprikkel wordt voortgeleid door deze zenuwwortel en de pijn zal tijdelijk verminderen. Het is belangrijk dat u weet dat een eventuele pijnvermindering tijdelijk zal zijn: soms een uur, soms een dag. Het is immers een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een verdovende vloeistof die een aantal uren werkt. Uw pijn zal dus na dit onderzoek weer terugkomen.

Hoe gaat het onderzoek?

Bij dit onderzoek zijn een anesthesioloog/ pijnbestrijder en een assistent aanwezig.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik of op uw rug, afhankelijk van het niveau van de zenuwwortel die onderzocht moet worden. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de te behandelen plaats afgetekend. Het gebied wordt meestal voorverdoofd (lokale verdoving). Vervolgens plaatst de anesthesioloog/ pijnbestrijder een dunne naald dichtbij de zenuwwortel. Soms ervaart u hierbij een prikkeling. De arts dient contrastvloeistof toe om een laatste controle uit te voeren. Daarna wordt de medicatie (lidocaïne of bupivacaïne in combinatie met triamcinolone of dexamethasone) toegediend en de naald verwijderd. Het onderzoek/behandeling duurt al met al ongeveer tien minuten. Na deze procedure gaat u naar de rustkamer en mag u, op voorwaarde dat alles goed verloopt, na ongeveer twintig tot dertig minuten naar huis.

Een week na de behandeling wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige. U vertelt dan wat u heeft gemerkt aan uw pijnklachten. Het gaat hierbij met name om de eerste paar uur na het onderzoek.

Waar moet u op letten?

Na de injectie moet u goed opletten of er iets verandert aan uw pijn. Probeer dingen te doen die u gewoonlijk ook doet en let er daarbij op of u nog pijn heeft.

Wat er in principe kan gebeuren:

 • Uw pijn verdwijnt gedeeltelijk of helemaal en u heeft tijdelijk een doof gevoel in uw arm of been
 • Er verandert niets aan uw pijn, maar u heeft wel tijdelijk een doof gevoel in uw arm of been
 • Er verandert niets aan uw pijn en u heeft ook geen doof gevoel in uw arm of been

Nogmaals: dit is een onderzoek, dus eventuele pijnvermindering zal tijdelijk van aard zijn!

Wat is de bijwerking?

Het dove gevoel dat u mogelijk heeft na dit onderzoek is tijdelijk van aard. Het kan gepaard gaan met krachtsverlies in uw been (door het been zakken) en/of arm (tijdelijk 'lamme' arm). Dit krachtsverlies kan direct na het onderzoek optreden, maar soms ook enkele uren later. U wordt daarom vriendelijk verzocht iemand mee te nemen, die u na het onderzoek naar huis begeleidt.

Bij de ingang kunt u alvast een rolstoel meenemen, zodat u niet hoeft te lopen als u tijdelijk krachtverlies heeft in uw been als gevolg van de behandeling (lumbale wortelblokkade).

Eén van de twee ingespoten medicijnen, triamcinolone, kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • Een warm en koortsig gevoel, met name in het gelaat
 • Bij vrouwen kan de menstruatie iets heviger zijn. Ook vrouwen in de menopauze kunnen een beetje vaginaal bloedverlies hebben. Uiteraard geldt dit niet voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is
 • Patiënten met diabetes die insuline gebruiken kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedsuikers
 • Stemmingswisselingen
 • De anticonceptiepil kan gedurende de cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze bijwerkingen duren doorgaans een paar dagen.

Hoe verder?

Nadat u het afgesproken onderzoek heeft gehad en u bent gebeld, wordt afhankelijk van uw bevindingen een nieuwe afspraak gemaakt. 

Complicaties of bijwerkingen

Iedere behandeling brengt een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bij complicaties na een behandeling, kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het Pijncentrum, tel.nr. (0512) 588 381. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met dokterswacht Friesland, tel.nr. (0900) 112 7112.

Let op
 1. Mocht u op de dag van het onderzoek om welke reden dan ook géén pijn ervaren, dan kan het onderzoek niet plaatsvinden. U kunt dan immers niet beoordelen of de verdovende vloeistof tijdelijk effect heeft. Wij verzoeken u in dit geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Pijncentrum om de afspraak te annuleren. Deze wordt dan verplaatst naar een andere datum of u wordt terugverwezen naar de neuroloog/ neurochirurg
 2. Informeer de specialist vóór de behandeling over alle medicijnen die u gebruikt
 3. Gebruikt u antistollingsmedicatie (bloedverdunners), dan kan het zijn dat u hier een aantal dagen voor de behandeling mee moet stoppen. Neem in dit geval telefonisch contact op met het Pijncentrum
 4. Op de avond direct na de behandeling mag u deze medicijnen weer gebruiken, tenzij uw behandelend arts iets anders met u heeft afgesproken
 5. Informeer ons vóór de behandeling over een (eventuele) zwangerschap
 6. Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief deelnemen aan het verkeer. Neem dus iemand mee die u naar huis kan brengen
Bereikbaarheid

Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van ziekenhuis Nij Smellinghe. U volgt route 41 A.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0512) 588 381, onder andere om een afspraak te maken.

Meer informatie over het Pijncentrum vindt u op www.nijsmellinghe.nl/pijncentrum.