Lumbale sympaticus blokkade

Behandeling van pijn in de wervelkolom en/of het been

In overleg met uw anesthesioloog/ pijnbestrijder wordt u behandeld voor de pijnklachten in uw wervelkolom en/of been. Bij deze behandeling wordt de zenuwbaan die een rol speelt bij uw klachten, de zogenoemde lumbale sympaticus, tijdelijk verdoofd. Het kan zijn dat u hierdoor minder pijn heeft. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling.

Wat is een lumbale sympaticus blokkade?

Bij een lumbale sympaticus blokkade krijgt u met één of meer naalden een injectie met het medicijn Lidocaïne of Bupivacaïne in de zenuwbaan die betrokken is bij uw pijnklachten. Deze zenuwbaan loopt aan de voorkant van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels. De zenuwbaan maakt deel uit van het onwillekeurige (autonome of zelfstandige) zenuwstelsel. Zenuwen die bij het onwillekeurige zenuwstelsel horen, kunt u zelf niet beïnvloeden of ‘sturen’. Deze zenuwen regelen onder andere uw bloeddruk, het open- en dichtgaan van de bloedvaten en zweten. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog/ pijnbestrijder. Dit is een medisch specialist op het gebied van verdoving en pijnbestrijding. De behandeling wordt vooral toegepast bij:

  • Pijnklachten in de wervelkolom en/of het been
  • Bepaalde zenuwpijnen
  • CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom)

Veel patiënten hebben na de behandeling van de betrokken zenuwbaan minder pijn. Als de behandeling niet voldoende helpt of als u maar korte tijd minder pijn heeft gehad, kan de behandeling eventueel worden herhaald. Het kan ook zijn dat u baat heeft bij een behandeling van de zenuwbaan met Pulserende Radio Frequente stroom, een zogenoemde PRF-behandeling. Uw anesthesioloog/ pijnbestrijder bespreekt dit dan met u.

Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven
Wilt u van tevoren aan uw anesthesioloog/ pijnbestrijder doorgeven of u:

  • Bloedverdunnende en/of andere medicijnen gebruikt: geef een overzicht van alle medicijnen die u eventueel gebruikt
  • Overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters
  • Zwanger bent
  • Onlangs een griepprik heeft gehad of binnenkort krijgt

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Acetylsalicylzuur, Sintrom(mitis), Acenocoumarol, Marcoumar of Persantin? Geef dit dan door aan uw anesthesioloog/ pijnbestrijder. Het kan zijn dat u hier een aantal dagen voor de behandeling mee moet stoppen. Als u niets anders met uw anesthesioloog/ pijnbestrijder heeft afgesproken, mag u deze medicijnen ’s avonds na de behandeling weer gewoon innemen.

Eten en drinken
U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee?
Wilt u het volgende meenemen:

  • Uw patiëntenpas
  • Een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt

Begeleider
Het is prettig dat iemand u tijdens en na de behandeling begeleidt. U mag na de behandeling namelijk niet alleen het Pijncentrum verlaten. Ook mag u niet zelf naar huis rijden. Wilt u hiermee rekening houden?

De behandeling

Belangrijk!
Heeft u op de dag van de behandeling om wat voor reden dan ook geen pijn? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Pijncentrum. Het kan zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Gang van zaken
De behandeling wordt gedaan met behulp van röntgendoorlichting. Vanwege de straling mag uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn.

De behandeling
U ligt tijdens de behandeling op uw buik op een behandeltafel. Met behulp van röntgendoorlichting zoekt de anesthesioloog/ pijnbestrijder de plaats van de injectie op en tekent deze af. U wordt plaatselijk verdoofd. De anesthesioloog/ pijnbestrijder plaatst vervolgens één of twee naalden in uw rug. Om de zenuw goed in beeld te brengen, spuit de anesthesioloog/ pijnbestrijder via de naald(en) eerst contrastvloeistof in. De anesthesioloog/ pijnbestrijder spuit vervolgens het medicijn in de zenuwbaan. Al met al duurt de behandeling ongeveer twintig minuten. Als alles goed gaat en u zich goed voelt, mag u na ongeveer dertig minuten naar huis.

Na de behandeling

U houdt bij hoeveel pijn u heeft
Na de injectie let u goed op of uw pijnklachten veranderen en/of verminderen. Probeer de dingen te doen die u gewoonlijk ook doet en let goed op uw pijn en klachten.

U wordt gebeld door de secretaresse of assistent
Een week na de behandeling neemt de secretaresse of assistent telefonisch contact met u op. Hij/ zij bespreekt het effect van de injectie op uw klachten. Het gaat vooral om eventuele verbetering of verandering van uw klachten in de eerste uren na de behandeling.

Bijwerkingen

Het kan zijn dat uw been en/of voet dik wordt, omdat er door de behandeling meer bloed naar uw been stroomt. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele weken. U kunt zo nodig een pijnstiller innemen. In een enkel geval is er sprake van blijvende schade.

Complicaties

Het risico op complicaties is niet groot, maar er is een kleine kans op een allergische reactie, nabloeding of een infectie. U herkent een infectie aan roodheid van de huid en koorts. Ook is er een kleine kans op nieuwe zenuwpijn of een doof gevoel in de lies van uw bovenbeen. Neem bij deze klachten contact op met het Pijncentrum of uw huisarts.

Iedere behandeling brengt een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bij complicaties na een behandeling, kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het Pijncentrum, tel.nr. (0512) 588 381. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met dokterswacht Friesland, tel.nr. (0900) 112 7112.

Bereikbaarheid

Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van ziekenhuis Nij Smellinghe. U volgt route 41 A.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0512) 588 381, onder andere om een afspraak te maken.

Meer informatie over het Pijncentrum vindt u op www.nijsmellinghe.nl/pijncentrum.