Behandeling van schouderpijn en frozen shoulders door behandeling van de nervus suprascapularis

Waarom deze folder?

U bent op het spreekuur geweest van de anesthesioloog/ pijnbestrijder vanwege pijn en/ of bewegingsbeperking van de schouder. Deze arts heeft het vermoeden dat een bepaalde zenuwwortel een rol speelt in uw pijnbeeld. Hier kunt u lezen wat een behandeling van de nervus (= zenuw) suprascapularis inhoudt en hoe deze verloopt.

Voor de behandeling van deze klacht heeft u een afspraak gekregen voor een pijnbehandeling. We proberen door middel van het behandelen van de nervus suprascapularis de pijn te verminderen. Daarna is het belangrijk om direct met de fysiotherapeut te oefenen, zodat de functie van de schouder verbeterd kan worden. Het liefst nog dezelfde dag als de behandeling of de dag erna. De afspraak met uw fysiotherapeut dient u zelf te maken nadat de datum voor uitvoer van de behandeling bekend is gemaakt.

Wat houdt een behandeling van de nervus suprascapularis in?

Door de behandeling van deze zenuw proberen we de pijngeleiding te verminderen. Deze zenuw zorgt met name voor de pijn die afkomstig is van het kapsel rondom de schouder.

De volgende behandelingen kunnen plaatsvinden:

Behandeling van de zenuw
Tijdens het onderzoek zit u op de rand van de behandeltafel. De zenuw loopt aan de achterzijde ter hoogte van het schouderblad. Het verloop van de zenuw wordt bepaald met behulp van een echo-apparaat. Hiervoor staat de anesthesioloog achter u en bepaalt de locatie en zijde door het plaatsen van de echo-probe op uw schouderblad. U krijgt hierna een plaatselijke injectie met verdovingsvloeistof (bijvoorbeeld bupivacaïne of ropivacaïne) bij de zenuw.

Ook zit er Kenacort of Dexamethason, een corticosteroïd (een variant van Prednison), in opgelost die de zenuw minder gevoelig moet maken voor pijnprikkels (zenuw raakt minder snel geïrriteerd). De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan twee tot twaalf uur een goede verdoving van de zenuw geven. Het corticosteroïd heeft enkele dagen tot weken nodig om optimaal te werken.

PRF (stroompje) van de nervus suprascapularis
Een aanvullende behandeling die kan volgen is de PRF-behandeling (Pulserende Radio Frequente stroom). Bij deze behandeling wordt uw schouder ter hoogte van de zenuw gedurende 2 à 3 minuten opgewarmd tot 42 graden Celcius. Hierdoor proberen we de pijngeleiding van de zenuw te beïnvloeden, zodat hij minder pijnprikkels kan doorgeven. Het kan zes tot acht weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden.

Complicaties

Infectie
Het risico op complicaties is niet groot, maar er is een hele kleine kans op een infectie. Een infectie herkent u aan roodheid van de huid en koorts. Neem bij deze klachten contact op met het Pijncentrum of met uw huisarts.

Klaplong
Er is een hele kleine kans dat uw long tijdens de behandeling wordt geraakt. U kunt dan een zogenoemde klaplong krijgen. Lucht van buitenaf die door het prikgaatje naar binnen loopt, drukt de long dan in elkaar. U herkent een klaplong aan hoesten, pijn op de borst en/of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling optreden. Als u hier last van krijgt, moet u direct contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, het Pijncentrum of uw huisarts. In het ziekenhuis wordt een longfoto gemaakt. Het kan zijn dat de klaplong met een drain behandeld moet worden. U moet hiervoor dan enkele dagen opgenomen worden.

Iedere behandeling brengt een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bij complicaties na een behandeling, kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het Pijncentrum, telnr: (0512) 588 381. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met dokterswacht Friesland, telnr: (0900) 1127112.

Controle

U komt ongeveer tien weken na de behandeling voor controle bij de anesthesioloog/ pijnbestrijder of u wordt gebeld door de secretaresse. U bespreekt dan het resultaat van de behandeling. Als de behandeling onvoldoende heeft geholpen of als u maar korte tijd minder pijn heeft gehad, kan de behandeling herhaald worden. Ook kan het zijn dat u baat heeft bij de PRF-behandeling.

Let op
  1. Informeer de specialist vóór de behandeling over alle medicijnen die u gebruikt.
  2. Gebruikt u antistollingsmedicatie (bloedverdunners), dan kan het zijn dat u hier een aantal dagen voor de behandeling mee moet stoppen. Neem in dat geval telefonisch contact op met het Pijncentrum.
  3. Op de avond direct na de behandeling mag u deze medicijnen weer gebruiken, tenzij uw behandelend arts iets anders met u heeft afgesproken.
  4. Informeer ons vóór de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
  5. Op de dag van de behandeling dient u een begeleider mee te nemen.
  6. De anticonceptie kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn.
Bereikbaarheid

Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van ziekenhuis Nij Smellinghe. U volgt route 41 A.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0512) 588 381, onder andere om een afspraak te maken.

Meer informatie over het Pijncentrum vindt u op www.nijsmellinghe.nl/pijncentrum.