Epidurale injectie met een corticosteroïd en Lidocaïne

Waarom deze folder?

U komt op het spreekuur vanwege uw pijnklachten. Om te proberen de pijnklachten te verminderen wil de anesthesioloog/ pijnbestrijder u een epidurale injectie geven met een corticosteroïd (Kenacort) en een lokaal verdovend middel (Lidocaïne).

Wat is een epidurale injectie met Kenacort en Lidocaïne?

Bij deze injectie wordt er in de epidurale ruimte Kenacort en Lidocaïne gespoten. De epidurale ruimte ligt tussen het harde ruggenmergvlies en de binnenzijde van het wervelkanaal. De epidurale ruimte bevat bindweefsel, bloedvaten en zenuwwortels. De Kenacort zorgt ervoor dat zwelling en irritatie van de zenuwen afneemt en de Lidocaïne zorgt ervoor dat de zenuwen tijdelijk worden verdoofd. Dit kan uw pijn gunstig beïnvloeden. Pas na een aantal weken is dit effect goed te beoordelen, maar sommige patiënten hebben er al sneller baat bij. Indien nodig kan deze injectie na een aantal maanden worden herhaald (maximaal  4 maal per jaar).

Hoe gaat een epidurale injectie?

Bij de behandeling zijn de anesthesioloog en een assistent aanwezig. Uw meegekomen partner of familielid mag mee naar de behandelkamer, behalve als met u is afgesproken dat de behandeling onder röntgendoorlichting plaatsvindt. Dan moet uw begeleider in de wachtkamer blijven.

Tijdens de behandeling zit u op de rand van het bed. Na de plaatselijke verdoving van de huid brengt de anesthesioloog een naald via de rug in tot in de epidurale ruimte. Vervolgens spuit de anesthesioloog de medicijnen in. Soms kan het inspuiten een drukkend gevoel geven of kan het pijnlijk zijn omdat de medicijnen zich moeten verdelen.

De injectie kan op verschillende plaatsen worden gegeven van laag in de rug tot hoog bij de overgang van de rug naar de nek.

Na de behandeling mag u, op voorwaarde dat alles goed verloopt, na ongeveer 30 minuten naar huis.

Waar moet u op letten?

Na het inspuiten moet u goed opletten of er iets verandert aan de pijn.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen.

Wat is de bijwerking?

Lidocaïne is een kortwerkend verdovend middel. Dit heeft nagenoeg geen bijwerkingen.

Kenacort kan de volgende bijwerkingen hebben;

 • een warm en koortsig gevoel vooral in het gelaat;
 • bij vrouwen kan de menstruatie iets heviger zijn. Ook vrouwen in de menopauze kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben. Uiteraard geldt dit niet voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is.
 • patiënten met diabetes die insuline gebruiken kunnen enkele dagen last hebben van verhoogde bloedsuikers;
 • stemmingswisselingen.
 • de anticonceptiepil kan gedurende de cyclus minder betrouwbaar zijn.

Deze bijwerkingen duren doorgaans een paar dagen

Wat zijn de risico’s?
 • Tijdelijk krachtverlies in de benen.
 • Een nabloeding (zeldzaam)
 • Bij de behandeling kan het ruggenmergvlies worden aangeprikt. Dit kan aanleiding zijn tot hoofdpijnklachten. Deze gaan echter meestal vanzelf over.
 • In zeldzame gevallen kan een infectie optreden die aanleiding kan zijn tot een hersenvliesontsteking of een abces in de rug.

Iedere behandeling brengt een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bij complicaties na een behandeling, kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het Pijncentrum, tel.nr. (0512) 588 381. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met dokterswacht Friesland, tel.nr. (0900) 112 7112.

Hoe verder?

Na acht weken komt u op controle bij de anesthesioloog/ pijnbestrijder.

Let op!
 • Mocht u op de dag van de behandeling om welke reden dan ook géén pijn ervaren, dan kan de behandeling mogelijk niet plaatsvinden. Wij verzoeken u dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de polikliniek.
 • Informeert u de specialist vóór de behandeling over alle medicijnen die u gebruikt. En vertel het uw arts ook als u allergisch of overgevoelig bent voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen, of pleisters.
 • Gebruikt u antistollingsmedicatie (bloedverdunners, zoals Acetylsalicylzuur, Sintrommitis, Acenocoumarol, Marcoumar of Persantin) dan kan het zijn dat u hier een aantal dagen voor de behandeling mee moet stoppen. Neem in dat geval contact op met de polikliniek voor pijnbestrijding.
 • Op de avond direct na de behandeling mag u deze medicijnen weer gebruiken, tenzij uw behandelend arts iets anders met u heeft afgesproken.
 • Informeert u ons vóór de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief deelnemen aan het verkeer. Neem dus iemand mee die u naar huis kan brengen.
 • Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk contact met de polikliniek op te nemen, als u onlangs een griepprik heeft gehad of binnenkort krijgt.
Bereikbaarheid

Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van ziekenhuis Nij Smellinghe. U volgt route 41 A.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0512) 588 381, onder andere om een afspraak te maken.

Meer informatie over het Pijncentrum vindt u op www.nijsmellinghe.nl/pijncentrum.