Psycho Somatisch Team (psychologie, psychiatrie)

Medewerkers Psycho Somatisch Team

Psychologen
- Mw. A. Hofs, GZ-psycholoog Kind en Jeugd en EMDR behandelingen

- Mw.A.W.de Boer GZ-psycholoog /kinder- en jeugdpsycholoog NIP

- Mw. J.L. Uneken, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, Gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie (supervisor), Kortdurende Oncologische Psychotherapie (KOP) en traumabehandeling (EMDR)

- Mw. L. Bartlema, psycholoog (geriatrie)

- Mw. L. Schreuder, GZ-psycholoog/psychotherapeute. Werkzaam voor ondermeer cardiologie (o.a.leefstijltraining en individuele begeleiding van cardiologie patiënten en EMDR behandelingen).

Psychologisch medewerkers
- Mw. M.M.A. den Ouden en
- Mw. Y.  van Wieren

Zij verrichten (neuro)psychologisch onderzoek in opdracht van de medisch psychologen. Ook geven zij trainingen zoals geheugenstrategie training.

Ziekenhuispsychiatrie
- Dhr. A. Hunse,Verpleegkundig Specialist Ziekenhuispsychiatrie
- Mw. D. de Boer Verpleegkundig Specialist Ziekenhuispsychiatrie
- Mw. B.N.W.J. Jenner, Ziekenhuispsychiater, POP poli, polikliniek voor zwangerschap en psychiatrie
- Mw. V. Remkes, Ziekenhuispsychiater, POP poli, polikliniek voor zwangerschap en psychiatrie

Secretariaat
-
Mw. C. de Haan, Secretaresse
- Mw. I.M. Oudejans, Secretaresse