Psycho Somatisch Team (psychologie, psychiatrie)

Psychologisch onderzoek & behandeling

Het psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychologisch medewerker. Tijdens dit onderzoek nemen we tests en/of vragenlijsten af. Zo kunnen we informatie geven over onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht, planning en persoonlijkheid. Welke tests worden afgenomen is afhankelijk van uw klachten.

Uitslag
De medisch psycholoog nodigt u uit voor een nagesprek om de resultaten van het onderzoek met u en eventueel uw familie te bespreken. De resultaten van het onderzoek worden altijd teruggekoppeld naar de behandelend specialist en, in overleg met u, naar anderen (bijvoorbeeld de huisarts).

De psychologische behandeling
Het is mogelijk dat de medisch psycholoog een psychologische behandeling adviseert. De medisch psychologen geven kortdurende behandelingen, zoals

Psychologische ondersteuning
Patiënten met een lichamelijke aandoening of ziekte moeten leren omgaan met de gevolgen daarvan. De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.

Training
Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheden of leren een evenwicht te vinden tussen draagkracht en draaglast.

Psychotherapie
Dit is een intensievere vorm van behandeling. Deze is gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.
Als de problematiek geen duidelijk verband houdt met lichamelijke klachten en/of als een langdurige behandeling nodig lijkt, bespreekt de psycholoog met u een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan een zelfstandig gevestigd psycholoog zijn, of de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).