Psycho Somatisch Team (psychologie, psychiatrie)

Medische Psychologie

Hier leest u wat de werkwijze van de medisch psycholoog van het Psycho Somatisch Team is. Met welke klachten kunt u bij ons terecht en wat houdt een psychologisch onderzoek en een psychologische behandeling in?

Met welke klachten kunt u bij de medisch psycholoog terecht?
Er zijn verschillende redenen waarom mensen bij een psycholoog komen:

  • Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het omgaan met uw lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling.
  • Als er geen duidelijke oorzaak voor uw lichamelijke klachten wordt gevonden.
  • Als er sprake is van concentratie- en aandachtsproblemen, geheugenproblemen, spanningen, angst of symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang. 

De gang van zaken na verwijzing
Als u doorverwezen bent naar de medisch psycholoog wordt er contact met u opgenomen voor een afspraak. Op de afgesproken dag heeft u een kennismakingsgesprek met de psycholoog.
In dit gesprek worden uw klachten besproken. Met uw toestemming, kunnen familieleden betrokken worden. Vervolgens wordt er een mogelijk vervolgtraject met u bepaald: er wordt met u besloten of er een psychologisch onderzoek nodig is, of een psychologische behandeling, of dat er een doorverwijzing plaatsvindt. 

Beroepsgeheim
De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gerapporteerd aan diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelend specialist. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, gebeurd alleen met uw toestemming.

Inzagerecht
Volgens de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u het recht om uw dossier in te zien. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking
De psycholoog streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de psycholoog dit graag met u. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.
De psychologen hebben een gedragscode waaraan de bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) aangesloten psychologen zich moeten houden. Psychologen werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe zijn geregistreerd gezondheidszorg psycholoog (of in opleiding daartoe) of klinisch psycholoog en vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).