Social Media richtlijnen Nij Smellinghe

Als organisatie staan wij positief tegenover het gebruik van internet en de mogelijkheden die het biedt. Met behulp van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn kun je onder andere laten zien dat je trots bent op je werk of je bedrijf. Daarnaast gebruikt Nij Smellinghe social media om bijvoorbeeld patiënten, bezoekers, verwijzers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen die spelen binnen de organisatie.

Het verantwoord gebruik van social media roept soms vragen op en het is goed je te realiseren dat je met berichten op sociale media (onbewust) het bedrijfsimago kunt schaden. We vragen je daarom om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je op social media plaatst. Omdat dit in de praktijk bij zowel medewerkers als leidinggevenden soms vragen oproept, worden in dit document kaders geboden waarbinnen je op een veilige en professionele manier met social media om kunt gaan in relatie tot je werk binnen Nij Smellinghe.

Deze richtlijnen zijn, na overleg met de OR, vastgesteld door de Raad van Bestuur. Alle medewerkers van Nij Smellinghe worden geacht zich hieraan houden.

De Do’s & Dont’s voor het gebruik van social media
 • Social media zijn in principe voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan lezen wat je plaatst (dus ook je leidinggevende, collega’s, toekomstige werkgevers en eventueel patiënten). Je kunt er daarom voor kiezen om je profiel(en) af te schermen voor bepaalde groepen.
 • Wees niet negatief over (je werk bij) ziekenhuis Nij Smellinghe op social media. Houd er daarbij rekening mee dat anderen je updates en berichten ook kunnen lezen (bijvoorbeeld je leidinggevende of collega’s).
 • Werk en privé lopen steeds vaker door elkaar. Misschien heb je collega’s waarmee je bevriend wilt zijn op social media. Houd er echter rekening mee dat er collega’s zijn die werk en privé wel gescheiden willen houden en respecteer dat.
 • Heb je foto’s waar collega’s op staan die je wilt plaatsen op social media? Vraag dan altijd aan je collega’s toestemming. Vraag jezelf ook af of de foto’s die je plaatst passen bij het beeld dat je als professional wilt uitstralen.
 • Patiënten gebruiken ook social media. Het kan zijn dat zij foto’s maken in het ziekenhuis. Geef het aan wanneer dit voor jou ‘not done’ is. Patiënten/bezoekers worden hier ook actief op gewezen middels pictogrammen.
 • Word geen vrienden met patiënten op social media. Je wilt bijvoorbeeld niet dat een patiënt foto’s van jou in zwemkleding op Facebook tegenkomt.
 • Een patiënt verdient je volledige aandacht. Gebruik daarom nooit social media in het bijzijn van patiënten.
 • Het privégebruik van mobiele telefoons of tablets leidt onnodig af bij patiëntencontact en andere aandachtvragende en foutgevoelige werkzaamheden. Het privégebruik hiervan tijdens werktijd is daarom tijdens deze werkzaamheden en in functies waarin veel patiëntencontact is niet toegestaan. Wanneer dit toch nodig is voor dringende persoonlijke zaken, kan hiervan tijdelijk worden afgeweken na overleg met je leidinggevende.
 • Gegevens van patiënten zet je nooit op social media. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van je patiënt en gegevens over zijn of haar medische situatie. Als je de patiënt professioneel met je collega’s wilt bespreken, doe je dat altijd uitsluitend tijdens het werk en bijvoorbeeld niet via een Whatsapp(groep).
 • Je kunt social media goed gebruiken om je (professionele) kennis uit te dragen, denk aan blogs, fora, pagina’s op Facebook en Twitter. Het is verstandig om voor dit soort activiteiten aparte profielen aan te maken, zodat je werk (je vakkennis) en privé kunt scheiden.
 • Wanneer je berichten plaatst op social media in relatie tot je werk, betekent het ook dat je let op de normale fatsoensnormen en etiquette. Respecteer daarbij anderen en hun standpunten.
 • Kom je klachten of iets dergelijks tegen over ons ziekenhuis? Reageer dan niet zelf, maar neem hierover contact op met de afdeling communicatie. Zij zullen daar waar nodig dan een reactie geven.

Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de social media codes van de V&VN en de KNMG. Op www.v&vn.nl en www.knmg.nl kun je deze codes downloaden.

Vragen

Mocht je na het lezen van deze richtlijnen over het gebruik van social media toch nog vragen hebben, dan kun je daarvoor altijd terecht bij je leidinggevende. Van hem/haar wordt verder verwacht dat zij met jou of andere collega’s in gesprek gaan wanneer blijkt dat bovenstaande richtlijnen niet worden nageleefd.

Daarnaast reageert de afdeling Communicatie actief op klachten en dergelijke over Nij Smellinghe die op social media verschijnen.

Wil je zelf in relatie met je werk aan de slag met social media? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie.

Contactgegevens

De afdeling Communicatie is te bereiken op telefoonnummer 8856 of via communicatie@nijsmellinghe.nl.

Nij Smellinghe is actief op Twitter en is te volgen via @nijsmellinghe. Ook heeft Nij Smellinghe een eigen Facebookpagina.