Psycho Somatisch Team (psychologie, psychiatrie)

Ziekenhuispsychiatrie

Met welke klachten kunt u terecht bij de ziekenhuispsychiatrie?

  • Als u last heeft van lichamelijke en psychische/psychiatrische klachten. Bij de ziekenhuispsychiatrie gaat het altijd om een combinatie van lichamelijke en psychische/psychiatrische klachten.
  • Als u te maken heeft met psychische/psychiatrische klachten als gevolg van een ziekenhuisopname of lichamelijke ziekte. Bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of verwardheid (delirium).
  • U kunt in het ziekenhuis worden opgenomen voor de lichamelijke gevolgen van verslavingsproblemen, zoals alcoholverslaving of medicijnverslaving.  De afdeling ziekenhuispsychiatrie kan u dan helpen bij de behandeling van uw verslavingsproblemen.
  • U heeft onbegrepen lichamelijk klachten en er is een vermoeden dat spanningen of depressieve klachten meespelen bij uw klachten.
  • U bent zwanger (of heeft de wens om zwanger te worden) en gebruikt medicatie in verband met psychische/psychiatrische klachten. De afdeling ziekenhuispsychiatrie kan u helpen en werkt dan samen met gynaecologen en kinderartsen.
  • Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis en al psychische/psychiatrische klachten heeft. Een ziekenhuisopname kan dan extra belastend voor u zijn. U kunt hiervoor extra begeleiding krijgen van de ziekenhuispsychiater.

De gang van zaken bij verwijzing

  • Tijdens de ziekenhuisopname wordt u verwezen door de specialist die u behandelt. De medewerker van de ziekenhuispsychiatrie komt u op dan op de afdeling bezoeken.
  • Soms wordt u voor of na de ziekenhuisopname door de specialist verwezen. Dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak.
  • Als u behandeld wordt op de polikliniek kunt u ook worden verwezen. U wordt dan schriftelijk uitgenodigd voor een afspraak.

Behandeling
Behandeling kan bestaan uit gesprekken, medicatie of een combinatie van gesprekken en medicatie.