Psycho Somatisch Team (psychologie, psychiatrie)

De medewerkers van het Psycho Somatisch Team (PST) richten zich op diagnostiek, advies en behandeling van patiënten. Vaak hebben de patiënten een combinatie van lichamelijke en psychische problemen. Specialisten van Nij Smellinghe kunnen patiënten verwijzen voor onderzoek en/of behandeling, zowel klinisch als poliklinisch.

POP spreekuur
POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde). In de POP polikliniek bundelen zorgverleners hun krachten om u vóór en tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling, en in het kraambed te ondersteunen. De zorg loopt, wanneer nodig, door tot drie maanden na de bevalling. De POP polikliniek is een preventie en begeleidingspolikliniek, er is geen sprake van intensieve psychiatrische zorg. Een deel van de vrouwen hebben op het moment van verwijzen zelfs geen of weinig klachten. Deze polikliniek is bedoeld voor vrouwen met een kinderwens en voor zwangeren die psychiatrische klachten hebben (gehad), medicijnen gebruiken/gebruikten vanwege psychiatrische klachten, of een vader/moeder/broer/zus hebben met een psychiatrische aandoening. Tevens voor vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs en/of medicatie, zich in een complexere psychosociale situatie bevinden, of een (zeer) jonge moeder zijn (tot de leeftijd van 21 jaar). U komt bij de POP polikliniek omdat uw (huis)arts, gynaecoloog, verloskundige of andere zorgverlener u heeft doorverwezen.

Samenwerkingsverbanden
De psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten nemen binnen het ziekenhuis deel aan diverse multidisciplinaire programma’s. De psychologen zijn betrokken bij de oncologische revalidatie, Herstel en balans. Ze zijn betrokken bij de diabeteszorg. Er is een samenwerkingsverband met de angsttandartsen van Nij Smellinghe en ze spelen een rol binnen de hartrevalidatie.
Buiten het ziekenhuis vindt samenwerking plaats met de psychologische afdelingen van de Friese ziekenhuizen en het UMC Groningen.

De psychiaters en verpleegkundig specialisten zijn betrokken bij een veelheid aan multidisciplinaire teams: onder andere de POP-poli, geheugenpoli, IC-overleg, Vaatchirurgie. Zij houden zich binnen het ziekenhuis intensief bezig met de zorg voor psychiatrische patiënten ten tijde van een algemene ziekenhuisopname en met de delierzorg.

De psychiaters zijn lid van diverse regionale en landelijke kwaliteitsnetwerken. De samenwerking met de GGZ is zonder meer goed. De verpleegkundig specialisten zijn verbonden aan diverse regionale en landelijke netwerken en kwaliteitscommissies.

De afdeling ziekenhuispsychiatrie geeft tenslotte intern en extern regelmatig (na)scholingen.

Bereikbaarheid
Wij zijn bereikbaar via:
 
Psycho Somatisch Team & Ziekenhuispsychiatrie
Locatie Nij Smellinghe

Compagnonsplein 1
9202 NN  DRACHTEN
Tel. 0512-588355

U kunt ons bereiken via de hoofdingang van ziekenhuis Nij Smellinghe. In de Centrale Hal volgt u Route 142 (2e etage). U kunt zich melden bij het secretariaat PST.