BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen)

Uw behandelend arts of een verpleegkundige heeft u verteld dat er bij u in een kweek een BRMO is aangetroffen. BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Tijdens uw ziekenhuisopname en/of behandeling worden hiervoor maatregelen genomen. In deze folder wordt uitgelegd wat bijzonder resistente micro-organismen zijn, welke maatregelen genomen worden en waarom deze maatregelen nodig zijn.

Bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën komen overal op en in ons lichaam voor. Deze bacteriën horen bij ons en zijn nuttig. Bacteriën in onze darmen helpen bijvoorbeeld bij de spijsvertering. Bacteriën op de huid beschermen ons tegen bacteriën die niet bij ons horen. Over het algemeen hebben we dus geen last, maar juist voordeel van bacteriën. Als bacteriën op een plaats terecht komen waar ze van nature niet thuis horen, kunnen zij een infectie veroorzaken.

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die door bacteriën veroorzaakte infecties helpen te genezen. Ze doden de bacteriën of remmen hun groei. Het bekendste antibioticum is penicilline. Penicilline was namelijk het eerste medicijn waarmee de mens zich kon beschermen tegen dodelijke bacteriën. Inmiddels zijn er veel soorten antibiotica bijgekomen. Elke antibioticum werkt weer tegen andere bacteriën.

BRMO

We noemen een bacterie een BRMO als de bacterie ongevoelig is voor één (of meer) van de antibiotica die de arts wil gebruiken bij de behandeling van een infectie. BRMO is dus niet de naam van de bacterie. Het is de naam van de groep bacteriën die ongevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica. Er zijn verschillende soorten bacteriën met verschillende namen die allemaal binnen de groep BRMO vallen.

Is een BRMO gevaarlijk?

Een BRMO is niet ziekmakender dan een bacterie die wel met antibiotica te bestrijden is. In de meeste gevallen heeft u er ook helemaal geen last van. Alleen als u een infectie krijgt, kan dit betekenen dat deze moeilijker te behandelen is. Dit komt omdat er maar een beperkt aantal soorten antibiotica kan worden gebruikt. Als u gezond bent, zult u mogelijk niet merken dat u de bacterie bij u draagt en is het risico klein dat u een infectie met de multiresistente bacterie krijgt.

Behandeling

Als u een infectie heeft die veroorzaakt wordt door een BRMO, dan krijgt u hiervoor antibiotica waar de BRMO nog wel gevoelig voor is. Als de infectie weg is, kunt u de BRMO nog wel een bepaalde periode in uw maagdarmkanaal bij u dragen. Hoe lang precies is onbekend. Wanneer u een BRMO alleen bij u draagt maar u hier geen infectie van heeft, wordt u daarvoor niet behandeld. U kunt de BRMO op den duur vanzelf weer kwijtraken zonder daarvoor antibiotica te gebruiken. Het is van te voren niet te voorspellen hoe lang dit zal duren. Bij (her)opname in het ziekenhuis kunnen er kweken bij u afgenomen worden om te controleren of u nog altijd drager bent van de BRMO. Er worden dan kweken afgenomen van keel en anus en eventueel ook van urine en wonden.

Preventieve maatregelen

We willen niet dat een BRMO zich verspreidt in het ziekenhuis. Daarom nemen we bij u, als drager van een BRMO, tijdens de opname een aantal extra preventieve maatregelen. Dit kan ook het geval zijn als u alleen maar komt voor een behandeling op de polikliniek.
Dit betekent dat onze medewerkers handschoenen en een schort dragen tijdens uw verzorging en bij overig direct contact. Soms wordt ook een mondmasker gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat de BRMO van u naar een andere patiënt wordt overgedragen.
Zelf kunt u ook meehelpen aan het voorkomen van verspreiding. Dit doet u door uw handen goed te wassen of in te smeren met handenalcohol bij het verlaten van de kamer.

Maatregelen voor bezoek

Wanneer u drager bent van een BRMO kunt u tijdens uw opname gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangere vrouwen kunnen u zonder risico bezoeken. De bezoekers moeten na afloop van het bezoek en vóór ze de kamer verlaten wel de handen inwrijven met handalcohol. Verder hoeven bezoekers geen extra maatregelen te nemen.
Wanneer zij tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis meerdere patiënten willen bezoeken, is het beter dat zij pas als laatste naar u toekomen en. Wilt u dit doorgeven aan uw bezoek?
Een BRMO is niet gevaarlijk voor de gezondheid van de medewerkers of voor uw familie en vrienden. Dit is de reden waarom familie en vrienden geen speciale maatregelen hoeven te nemen. Ze kunnen dus gerust bij u langskomen.

BRMO thuis

Als u drager bent van een BRMO zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we vooral dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek. Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw BRMO-dragerschap geen enkel gevolg. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk of naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden kunt u gewoon omhelzen, kussen en knuffelen.
Als u als bezoeker of begeleider van een patiënt naar het ziekenhuis gaat, zijn er voor u geen extra maatregelen nodig. U hoeft niet te melden dat u drager van een BRMO bent. De extra maatregelen gelden alleen als u als patiënt opgenomen wordt of bij sommige behandelingen. Het zorgpersoneel zal u in dat geval vragen of u drager bent van een BRMO.

Contact

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet en stel ze aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.