Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Als u op de verpleegafdeling bent gearriveerd, heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. U kunt tijdens dit gesprek uw vragen stellen en uw opmerkingen en wensen kenbaar maken. Tijdens dit gesprek komen aan de orde:

  • uw medicijngebruik, een mogelijk dieet dat u volgt en vragen over eventuele overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen, voedingsmiddelen of materialen;
  • de gegevens van uw contactpersoon met wie de afdeling contact kan opnemen wanneer dat nodig is;
  • informatie over de dagindeling op de verpleegafdeling.