Vrijwilligers in ons ziekenhuis

Gastvrouwen
Al ruim 30 jaar zijn er in Nij Smellinghe gastvrouwen aanwezig. Zij geven op vrijwillige basis hulp en aandacht aan de patiënt, met het doel het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.

Het Patiënten Service Bureau.
Zij kunnen u helpen met het zoeken naar antwoorden. Ook over praktische vragen of opmerkingen over de zorgverlening.
Het Patiënten Service Bureau bestaat uit 16 vrijwilligers.

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het voorkomen van verlies van mentale en fysieke achteruitgang bij oudere patiënten in het ziekenhuis? Met hulp van een vrijwilliger kunnen ouderen in het ziekenhuis hun geheugen trainen, hun conditie op peil houden en zo goed mogelijk blijven bewegen. Allemaal belangrijke voorwaarden om acute verwardheid (ook wel delirium genoemd) en fysiek achteruitgang te voorkomen. Voor elke oudere die risico loopt op delirium wordt een plan op maat gemaakt dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dat kan betekenen: samen een stukje wandelen, een praatje maken, samen eten of een spelletje doen. Als vrijwilliger heeft u met veel verschillende patiënten te maken en vaak ziet u een patiënt maar één keer.

U krijgt als vrijwilliger een scholingsprogramma aangeboden voordat u op de afdeling aan de slag gaat.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Jantje Elzinga, coördinator vrijwilligers, jant.elzinga@nijsmellinghe.nl. Haar telefoonnummer is (0512) 58 89 10.