Huid, Ergo-, en Fysiotherapie

Op de afdeling HEF vindt u Huidtherapie, Ergotherapie en Fysiotherapie. U wordt naar onze afdeling doorverwezen door uw medisch specialist of (bij uitzondering) door uw huisarts. Op de afdeling werken in totaal 29 huid-, ergo- en fysiotherapeuten. Twee secretariële medewerkers bemannen de receptie en de telefoon en verzorgen de administratieve organisatie.

Missie
De professionals van de afdeling HEF spelen een belangrijke rol in de ziekenhuiszorg. Zij doen dit door screening, het stellen va diagnoses (en prognoses) en therapie. De therapie is gericht op uw functionaliteit en conditie. Ook laten de professionals u zien hoe u zich aan kunt passen aan uw nieuwe situatie en hoe u eventuele beperkingen kunt compenseren. Ze regisseren uw verwijzingen vanuit en naar Nij Smellinghe zowel voor, tijdens als na een opname en werken hierbij samen met bijvoorbeeld uw specialist.

De inzet van ziekenhuisfysiotherapie heeft verschillende voordelen. Het leidt tot vermindering van complicaties en/of opnameduur en/of verbeterde functionele gezondheidstoestand. Deze verbeteringen van de zorg wegen financieel op tegen de kosten die gemaakt worden om de zorg te leveren.

Onze specialisten
Onze professionals staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van hun beroepsvereniging of in het landelijk paramedisch kwaliteitsregister. We werken volgens de organisatieprocedures van Nij Smellinghe. Onze therapeuten werken volgens de landelijk geldende richtlijnen.

 We richten ons specifiek op patiënten die een therapeutische hulpvraag hebben. We werken klinisch en poliklinisch. Uw vraag kan variëren van een enkelvoudige behandeling tot een multidisciplinair programma.

 Behalve medische dienstverlening verzorgen wij ook de bedrijfsfysiotherapeutische ondersteuning en bedrijfssport voor Nij Smellinghe.

 Bij onze afdeling kunt u stagiaires tegenkomen van de opleidingen huidtherapie, cesar oefentherapie en fysiotherapie van de Hogeschool van Utrecht, de opleiding fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen en de opleiding Huidtherapie Den Haag. We betrekken stagiaires, na uw instemming, actief bij uw behandeling.

Patiënteninformatie
De huid-, fysio- en ergotherapeuten werken op verwijzing van uw medisch specialist, of bij uitzondering op verwijzing van uw huisarts.

Vergoedingen
Onze klinische diensten worden niet apart in rekening gebracht. Deze vallen binnen de afspraken van het ziekenhuis. Weet u niet of uw poliklinische behandeling vergoed wordt? Vraag dit dan na bij uw ziektekostenverzekeraar. Of de behandeling wordt vergoed is afhankelijk van uw aandoening en/of uw (aanvullende) verzekering.

Bereikbaarheid (route, telefoonnummers en openingstijden)
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, komt de therapeut bij u langs. Uw behandelend arts en de verpleging regelen dit. De therapeut spreekt samen met u het behandelplan af. De behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling en/of op de afdeling HEF. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en het behandelplan.

Voor de polikliniek volgt u route 30. U kunt zich melden bij de receptie.
Ons telefoonnummer is (0512) 588 245.
Wij zijn maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 19.00 en vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur geopend. In het weekend zijn we er voor de opgenomen patiënten.