Geestelijke Verzorging

Dag om te gedenken

Eén keer per jaar bieden de geestelijke verzorgers een moment aan om stil te staan en te gedenken. Dit is voor degenen van wie in het afgelopen jaar een naaste of familielid in Nij Smellinghe is overleden.

In een bijeenkomst van ongeveer drie kwartier is er ruimte voor stilte, een gedicht, gesproken woord en muziek. Bij het noemen van de namen is er gelegenheid om stil te staan bij de gedachtene aan een overleden dierbare, bij alles wat er gebeurd is en het verlies. Ook is er een moment om een bloem of steen neer te leggen. Na afloop is er de mogelijkheid tot ontmoeting, gesprek, een kop koffie of thee.

Familie en naasten van overleden patiënten worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd.