POP-poli (polikliniek) - zwangeren spreekuur

Pop staat voor Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde). Op de POP-polikliniek bundelen zorgverleners hun krachten om u voor en tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling en in het kraambed te ondersteunen. De zorg loopt, wanneer nodig, door tot drie maanden na de bevalling. Hierdoor krijgt u de beste specialistische zorg voor u en uw (ongeboren) baby.

De POP-polikliniek is een preventie- en begeleidingspoli. Er is geen sprake van intensieve psychiatrische zorg. Een deel van de vrouwen heeft op het moment van verwijzen geen of weinig klachten. Behandeling bij de POP-polikliniek kan helpen voorkomen dat u uit evenwicht raakt of kan ervoor zorgen dat klachten zo snel mogelijk behandeld of verminderd worden.

Welke hulpverleners zijn bij u betrokken?
Er zijn verschillende hulpverleners bij de zorg voor u betrokken. Wie u helpt is afhankelijk van het advies en de aard van uw klachten. Op de polikliniek werken de volgende zorgverleners: gynaecoloog, psychiater, kinderarts, verpleegkundig specialist en tweedelijns verloskundige. Op indicatie werken wij onder andere samen met de medisch pscyholoog, medisch maatschappelijk werk, GGZ Friesland, consultatiebureau, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, Stevig Ouderschap, enzovoorts.

Informatie en aanmelding
Heeft u vragen over de POP-polikliniek? Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde (tel: (0512) 588 082) of de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie (tel: (0512) 588 355). Ook op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe, www.nijsmellinghe.nl, is informatie te vinden.

Aanmelden kan via de verloskundige, huisarts, eigen behandelaar, en rechtstreeks via de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde onder vermelding van POP-polikliniek.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.lkpz.nl (Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap).