Patiënten service bureau

Wat doet het Patiënten Service Bureau
Het Patiënten Service Bureau is er voor u als patiënt. De voorlichting met betrekking tot uw ziekte of aandoening wordt in de eerste plaats gegeven door uw specialist, verpleegkundige of andere hulpverlener. Mocht u nog aanvullende informatie wensen dan kunt u zich richten tot het Patiënten Service Bureau. Zij kunnen u helpen met het zoeken naar antwoorden. Ook voor praktische vragen of opmerkingen over de zorgverlening kunt u hier terecht.
Het Patiënten Service Bureau bestaat uit 16 medewerkers. Zij staan voor u klaar om u te helpen met uw vragen. Daar waar niet meteen een antwoord is, wordt het voor u uit gezocht. De informatie wordt dan later naar u toegestuurd of u wordt hierover telefonisch of per mail benaderd.

Bijzonderheden van het Patiënten Service Bureau
Bij het Patiënten Service Bureau vindt u informatie over de vele patiëntenbelangenorganisaties. De medewerkers kunnen u hierover informeren. Ook beschikt het Patiënten Service Bureau over diverse folders die u gratis mee kunt nemen.
De informatietafels worden op basis van de actuele thema’s ingericht. Het Patiënten Service Bureau volgt de planning van de collecteweken zodat u overal dezelfde informatie tegenkomt in een bepaalde periode. Bij het Patiënten Service Bureau staan drie computers voor algemeen gebruik.

Voor wie is het Patiënten Service Bureau?
Het Patiënten Service Bureau is er voor iedereen die met het ziekenhuis of de gezondheidszorg te maken heeft:

  • Patiënten die opgenomen zijn (geweest);
  • Patiënten die op de polikliniek onder behandeling zijn;
  • Familie en relaties van patiënten;
  • Specialisten en medewerkers van Nij Smellinghe;
  • Huisartsen, thuiszorgorganisaties, paramedici en anderszins geïnteresseerden.

Bereikbaarheid
Het Patiënten Service Bureau beschikt over twee balies. U vindt de eerste balie van het Patiënten Service Bureau in de hal van de poliklinieken, de tweede balie is bij de hoofdingang in de centrale hal van het ziekenhuis tegenover de receptie.
Het Patiënten Service Bureau is telefonisch te bereiken op 0512 - 588087.
Openingstijden van het Patiënten Service Bureau zijn: maandag tot en met donderdag van 08.30–16.30 uur en vrijdags van 08.30–15.30 uur.
Tijdens vakantieperiodes wordt hiervan afgeweken en wordt volgens een aangepast rooster gewerkt.

Bijzonderheden
Als patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis en niet uit bed mogen of moeilijk ter been zijn, dan bestaat de mogelijkheid om informatie aan het bed te krijgen. U kunt het Patiënten Service Bureau bellen voor een afspraak. De medewerkers zijn u dan graag van dienst.

Klachten
Is er sprake van ongenoegen of een klacht die niet direct bij de afdeling of zorgmedewerkers kan worden neergelegd, dan kunt u dit kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken.