LHRH-test (GnHR-test)

Inleiding

Uw kind is bij de kinderarts onder behandeling in verband met een te vroege of te late puberteitsontwikkeling. Er is daarom met u gesproken over een LHRH-test (ook wel een GnHR-test genoemd). Dit is een onderzoek naar de aanmaak van het LHRH-hormoon.
Hoe gaat een LHRH-test in zijn werk? Zijn er ook voorbereidingen? Dit alles leest u in deze folder. Ook vindt u in deze folder informatie over de afdeling waar de test plaatsvindt.

Het doel van een LHRH-test

In de hersenen bevindt zich de hypofyse. De hypofyse is een klier die hormonen afscheidt. LHRH (= GnHR) is een hormoon dat door de hersenen geproduceerd wordt. Dit LHRH-hormoon zorgt ervoor dat de hypofyse de hormonen LH en FSH afscheidt. Deze hormonen LH en FSH zorgen voor de puberteitsontwikkeling. Als de hypofyse niet goed werkt, en dus te veel of te weinig LH of FSH afscheidt, kan dit de puberteitsontwikkeling verstoren. Bij te lage LH- en FSH-waarden vertraagt de puberteitsontwikkeling en bij te hoge LH- en FSH-waarden versnelt de puberteitsontwikkeling.

Voorbereidingen op de LHRH-test

Het is belangrijk dat u (thuis) al met een aantal zaken rekening houdt:
-Voor en na de test mag uw kind gewoon eten en drinken; hij of zij hoeft dus niet nuchter te zijn.
-Als uw kind medicijnen gebruikt, mag hij/zij deze gewoon op de normale tijd innemen, tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
-In verband met het infuus dat nodig is voor de test, is ruim zittende bovenkleding aan te raden.
-Er mogen geen broertjes of zusjes meekomen.

Waar vindt de LHRH-test plaats en wie begeleidt de test?

De test wordt verricht op de kinderafdeling (route 35). Op de kinderafdeling is alles aanwezig om de LHRH-test goed en veilig uit te kunnen voeren. Op de dag van de test meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de kinderafdeling. Op de testdag worden u en uw kind begeleid door een kinderarts en een gespecialiseerde kinderverpleegkundige.
Voor meer informatie over de (faciliteiten op de) kinderafdeling en de regels die daar gelden, verwijzen we u naar de folder “Uw kind in ons ziekenhuis. Algemene informatie kinderafdeling”.

Hoe gaat de test in zijn werk?

Allereerst wordt door de verpleegkundige een EMLA-pleister (met verdovende zalf) geplakt op de bovenkant van de hand of in de elleboogplooi; daardoor voelt uw kind het inbrengen van het infuusnaaldje (bijna) niet. Daarna zullen de bloeddruk, de pols en de temperatuur van uw kind gemeten worden. Vervolgens wordt door de kinderarts een infuus ingebracht; er wordt dan meteen ook wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind het LHRH-hormoon toegediend (meestal opgelost in vloeistof). De toegediende LHRH gaat nu de hypofyse stimuleren LH en FSH af te scheiden. Om te meten hoeveel LH en FSH dit is, wordt er iedere 30 minuten bloed afgenomen via het infuus. De hele test duurt ongeveer 3-4 uur. Gedurende de test hoeft uw kind niet steeds op bed te blijven liggen; hij of zij mag gewoon spelen en rondlopen.

Mogelijke bijwerkingen van de LHRH-test

Door de toediening van LHRH kan uw kind wat misselijk worden, wat duizelig worden of een warm gevoel krijgen. Ook enkele uren na de test kunnen nog wat hoofdpijn- of misselijkheidsklachten optreden.

Ontslag naar huis

Na afloop van de LHRH-test verwijdert de verpleegkundige het infuus. Dit doet geen pijn! Daarna mag uw zoon/dochter weer mee naar huis; er is geen speciale nazorg nodig.

De uitslag

De uitslag van de LHRH-test krijgt u van de kinderarts. U krijgt een telefonische afspraak voor het vernemen van de uitslag.

Verhindering tijdig doorgeven

Als u niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek Kindergeneeskunde (T: 0512 588 820)?

Informatie

Op de website van het ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl. Voor de kinderen is er een speciale link.