Inzage in uw medisch of verpleegkundig dossier

Sinds 1 april 1995 zijn de rechten van een patiënt over zijn/haar dossier vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet schrijft onder meer dat u recht heeft op:

 • Inzage in uw dossier
  Als u wilt weten wat er over u in een dossier staat, dan kunt u om inzage in uw dossier vragen. Voor uw medisch dossier kunt u dit aan uw arts vragen. Als u bent opgenomen en u wilt uw verpleegkundig dossier inzien dan kunt u dat rechtstreeks vragen aan de verpleegkundige. Vaak zal de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting willen geven, zodat er geen misverstanden ontstaan.
 • Kopie van uw dossier
  Als u een kopie van uw dossier wilt, dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. De aanvrager betaalt niets voor de kopieën tot 100 pagina’s, bij grotere aantallen kopieën wordt een bedrag van € 22,50 in rekening gebracht. De kosten van een CD-rom met fotomateriaal, indien van toepassing, is € 10,00.
 • Aanvulling van uw dossier
  Als uw dossier naar uw eigen mening geen volledig beeld geeft van uw situatie, dan kunt u de ontbrekende gegevens in overleg met uw arts, laten opnemen in uw dossier.
 • Correctie van uw dossier of zelfs vernietiging van uw dossier
  Als er in uw dossier zaken vermeld staan die niet juist zijn, dan heeft u het recht dat te laten wijzigen. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van gegevens die u er niet in wilt hebben of het vernietigen van uw gehele dossier. Meer informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in de brochure 'inzage in uw medisch dossier' van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Deze brochure kunt u bestellen bij het NPCF en kost € 2,75.

Indienen van een verzoek tot inzage, kopie, aanvulling, correctie of vernietiging van uw dossier
Dit kan rechtstreeks bij uw hulpverlener. Wanneer u uw dossier wilt inzien zonder arts of verpleegkundige moet u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij het secretariaat van de Raad van Bestuur. Hiervoor kunt u het formulier gebruiken dat u rechts in de kolom kunt downloaden, 'aanvraagformulier inzage medisch dossier'. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van uw paspoort of uw identiteitskaart. Binnen veertien dagen heeft u de door u gevraagde gegevens in huis.