Vrijwilligerswerk

Binnen ziekenhuis Nij Smellinghe werken veel vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel geworden in onze organisatie.
Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zijn:

Patiëntenservicebureau: Als vrijwilliger van het Patiënten Service Bureau geeft u de patiënt of bezoeker aanvullende informatie over een ziekte of aandoening en zorgt u voor de eerste opvang bij klachten. Meer informatie vindt u bij het Patiënten Service Bureau.

Gastvrouw/-heer: Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Als gastvrouw/-heer zorgt u ervoor dat iedere bezoeker zich welkom voelt in ons ziekenhuis en begeleidt u patiënten naar de polikliniek of verpleegafdeling.

Vrijwilliger Kliniek Vitaal: Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het voorkomen van verlies van mentale en fysieke achteruitgang bij oudere patiënten in het ziekenhuis? Met hulp van een vrijwilliger kunnen ouderen in het ziekenhuis hun geheugen trainen, hun conditie op peil houden en zo goed mogelijk blijven bewegen. Allemaal belangrijke voorwaarden om acute verwardheid (ook wel delirium genoemd) en fysiek achteruitgang te voorkomen. Voor elke oudere die risico loopt op delirium wordt een plan op maat gemaakt dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dat kan betekenen: samen een stukje wandelen, een praatje maken, samen eten of een spelletje doen. Als vrijwilliger heeft u met veel verschillende patiënten te maken en vaak ziet u een patiënt maar één keer.

U krijgt als vrijwilliger een scholingsprogramma aangeboden voordat u op de afdeling aan de slag gaat.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Jantje Elzinga, coördinator vrijwilligers, jant.elzinga@nijsmellinghe.nl. Haar telefoonnummer is (0512) 588 910.