Maagkanker

Definitie

Maagkanker is een kwaadaardige tumor in de maag. Er bestaan verschillende soorten maagkanker, afhankelijk van het type weefsel waaruit de tumor ontstaat. De meest voorkomende vorm is het adenocarcinoom. Dit is een tumor die ontstaat uit de klierbuisjes in het slijmvlies van de maag.

De diagnose maagkanker wordt jaarlijks bij ongeveer 1500 Nederlanders gesteld. Maagkanker komt twee keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die ouder zijn dan 60 jaar. Maagkanker komt tegenwoordig minder voor in de westerse wereld. Dit heeft te maken met de ontdekking en mogelijke behandeling van de Helicobacter pylori bacterie. Meer informatie over maagkanker vindt u op de website www.maagkanker.info.

De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor. In het beginstadium geeft maagkanker meestal weinig of geen klachten.

Klachten die bij maagkanker kunnen voorkomen zijn:

 • Verminderde eetlust en een afkeur voor voedsel met een sterke geur, zoals koffie, gebraden vlees en bepaalde kruiden.
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies.
 • Snel een vol gevoel hebben na het eten of het idee hebben dat voedsel de maag niet kan passeren.
 • Pijn in de bovenbuik en/of in de buurt van het borstbeen.
 • Misselijkheid.
 • Regelmatig braken of het braken van (kleine beetjes) bloed.
 • Brandend maagzuur en oprispingen.
 • Duizeligheid en vermoeidheid door bloedarmoede. Bloedarmoede ontstaat door langdurig bloedverlies uit de maag. Dit bloedverlies is vaak lastig op te merken. Soms is bloedverlies uit de maag te herkennen aan een pikzwarte, teerachtige ontlasting.

Deze klachten hoeven niet op maagkanker te wijzen. Ze kunnen ook een andere oorzaak hebben.

De precieze oorzaak van maagkanker is niet bekend.

Poliep
Maagkanker kan ontstaan uit een poliep. Dat is een woekering van het maagslijmvlies. De meeste poliepen zijn goedaardig en blijven dat ook altijd. Sommige poliepen kunnen echter uitgroeien tot maagkanker. Dit zijn meestal de adenomateuze poliepen die ontstaan uit klierbuisjes in het maagsluimvlies.

Chronische maagslijmvliesontsteking
Maagkanker kan mogelijk ook ontstaan als gevolg van een chronische ontsteking van het maagslijmvlies. Een chronische maagslijmvliesontsteking kan veroorzaakt worden door een langdurige infectie met de Helicobacter pylori bacterie. De chronische ontsteking kan op den duur overgaan in een blijvende verandering van het maagslijmvlies. Hieruit kan mogelijk een kwaadaardige tumor ontstaan.

Risicofactoren op het ontstaan van maagkanker
Er is een aantal risicofactoren bekend die de kans op maagkanker vergroot. Deze risicofactoren zijn:

 • Roken
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Een langdurige infectie (van tientallen jaren) met de Helicobacter pylori bacterie
 • Een ongezonde en eenzijdige voeding; met name het eten van weinig groente en fruit kan de kans op maagkanker vergroten
 • Een eerdere maagoperatie waarbij een deel van de maag is verwijderd
 • Een hoge consumptie van gerookte en in zout ingelegde voedingsmiddelen lijkt de kans op maagkanker te vergroten

Erfelijkheid
Bij ongeveer 3-5 % van alle patiënten met maagkanker speelt erfelijkheid een rol. In families met een erfelijke vorm van maagkanker komt maagkanker vaak op jonge leeftijd voor. Bijvoorbeeld voor het 40e levensjaar. Er zijn verschillende erfelijke aandoeningen waarbij onder andere maagkanker kan ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het Peutz-Jeghers Syndroom en Familiaire Adenomateuze Polyposis. Een erfelijke aandoening waarbij maagkanker op de voorgrond staat is het erfelijke diffuse maagkanker.

Onderzoeken

Gastroscopie
De diagnose maagkanker wordt meestal gesteld door middel van een kijkonderzoek van de maag, een gastroscopie. Dit onderzoek gebeurt met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een flexibele slang, waarop een kleine videocamera en een lampje zijn bevestigd. De arts brengt de endoscoop via uw mond en slokdarm in de maag. Zo kan hij de binnenkant van de maag goed bekijken. Tijdens een gastroscopie kan de arts kleine hapjes weefsel (biopten) wegnemen. Deze biopten worden vervolgens in het laboratorium onderzocht. Op die manier kunnen kwaadaardige cellen aangetoond worden. De diagnose kan dan pas met zekerheid gesteld worden.

Bloedonderzoek
Met bloedonderzoek kan onder andere bloedarmoede worden vastgesteld. Bij maagkanker kan dit ontstaan als gevolg van langdurig bloedverlies uit de maag. De uitslag van het bloedonderzoek geeft de arts belangrijke informatie over uw lichamelijke conditie. Bloedonderzoek kan geen maagkanker aantonen.

Als de diagnose maagkanker is gesteld, moet vervolgens het stadium van de ziekte vastgesteld worden. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt omdat het stadium voor een groot deel bepaalt welke behandeling u krijgt.

CT-scan of computertomografie
Het vaststellen van het stadium gebeurt meestal door middel van beeldvormend onderzoek. Een CT-scan is een beeldvormend onderzoek waarbij röntgenstralen en (meestal) contrastvloeistof gebruikt wordt. De scanner maakt een serie gedetailleerde foto’s van uw maag en vaak ook van de lever. Op de foto’s is te zien hoe groot de tumor is en of deze is doorgegroeid naar de omliggende organen. Ook kan men zien of er uitzaaiingen zijn naar andere delen van het lichaam.

Echografie
Meestal wordt er een echografie gemaakt van het halsgebied en in sommige gevallen ook van de bovenbuik. Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van geluidgolven. Een echografie is een eenvoudig en pijnloos onderzoek.

Echogeleide punctie
Met behulp van een echografie kan afwijkend weefsel zichtbaar worden. Het is dan mogelijk om tijdens de echografie een stukje van dit afwijkende weefsel weg te halen. Dit is een echogeleide punctie. Bij een echogeleide punctie wordt eerst met behulp van de echo de exacte plaats van de afwijking bepaald. Daarna prikt de arts met een speciale naald van buitenaf door de huid in het afwijkende weefsel. Van dit afwijkende weefsel wordt een stukje opgezogen en samen met de naald naar buiten gebracht. Dit weefsel wordt onderzocht onder de microscoop.

Endo-echografie
Een endo-echografie is een inwendige echo die wordt uitgevoerd tijdens een gastroscopie. Het onderzoek wordt ook wel kort een endo-echo genoemd. Aan het uiteinde van de endoscoop zit een klein echoapparaat. Hiermee wordt de maag en de omgeving van de maag van binnenuit in beeld gebracht. De arts kan met dit onderzoek vaststellen hoe ver de tumor door de maagwand is gegroeid. Tijdens de endo-echo kan de arts ook biopten nemen. Voor een endo-echo moet u nuchter zijn. Het onderzoek gebeurt vaak onder een roesje.

Behandelingen

Afhankelijk van het stadium van de ziekte zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Curatieve behandeling
Een curatieve behandeling is een behandeling die gericht is op genezing. Hierbij kan de chirurg de tumor en het omliggende weefsel verwijderen. Bij maagkanker maakt een operatie altijd onderdeel uit van een curatieve behandeling. Soms wordt een operatie gecombineerd met andere (aanvullende) behandelingen.

Palliatieve behandeling
Een palliatieve behandeling is bedoeld om de ziekte zoveel mogelijk af te remmen en de klachten te verminderen. Een palliatieve behandeling kan bestaan uit een operatie, chemotherapie of bestraling of een combinatie van deze behandelingen.

Een operatie is de meest voorkomende behandeling bij maagkanker. Het is soms voor de operatie niet te zeggen of de operatie curatief zal zijn. De arts ziet tijdens de operatie of de tumor en eventuele uitzaaiingen geheel te verwijderen zijn.

Operatie
Bij een operatie zal de chirurg de tumor proberen te verwijderen, samen met een deel van het omringde weefsel. Bij een curatieve behandeling zal de chirurg ook een aantal lymfeklieren wegnemen. Als de tumor in de alvleesklier, lever of dikke darm is gegroeid zal de chirurg soms ook een deel van deze organen wegnemen. Er bestaan verschillende operatietechnieken.

Een operatie is een ingrijpende behandeling. Het is daarom belangrijk dat uw conditie zo goed mogelijk is. Als u niet voldoende kunt eten, krijgt u sondevoeding om te voorkomen dat uw voedingstoestand verslechtert. Deze vloeibare voeding komt via een dun slangetje (sonde) rechtstreeks in de maag of dunne darm terecht. Als sondevoeding niet mogelijk is, krijgt u voeding direct in de bloedbaan toegediend via een infuus.

Er bestaan verschillende operatietechnieken, afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor.

Chemotherapie
Chemotherapie is een behandeling met kankerremmende medicijnen. Deze medicijnen worden ook wel cytostatica genoemd. Chemotherapie remt de celdeling waardoor de groei van de tumor wordt afgeremd. Chemotherapie is een niet-lokale behandeling. Dat betekent dat de behandeling is gericht tegen kankercellen in uw hele lichaam. Chemotherapie wordt daarom meestal geadviseerd als u (mogelijk) uitzaaiingen heeft. Tegenwoordig wordt chemotherapie bij maagkanker vaak in combinatie met een andere behandeling gegeven. Bijvoorbeeld vóór of na een curatieve operatie of in combinatie met bestraling. U kunt de medicijnen krijgen via een infuus of via tabletten.

Doelgerichte behandeling
Een doelgerichte behandeling wordt ook wel ‘targetted therapy’ genoemd. Doelgerichte behandeling vindt plaats met medicijnen via een infuus. Deze behandeling kan met name worden ingezet als de tumor dicht bij de overgang van de slokdarm en de maag zit en als er uitzaaiingen aanwezig zijn. Daarnaast vindt doelgerichte behandeling alleen plaats als de tumorcel in de wand een bepaald eiwit heeft. De behandeling richt zich op dit type eiwit en zorgt ervoor dat de groei van de kankercel wordt geremd. Doelgerichte behandeling wordt bijna altijd in combinatie met chemotherapie gegeven. Bijwerkingen van doelgerichte medicijnen zijn over het algemeen beperkt.

Bestraling
Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood. De straling wordt zo precies mogelijk gericht op de tumor zodat gezonde cellen gespaard worden. Bestraling kan in combinatie met een operatie en chemotherapie gegeven worden. Ook kan het gebruikt worden als palliatieve behandeling om de klachten te verminderen.

Het plaatsen van een stent (voedingsbuisje of endoprothese)
Als de tumor in het bovenste deel van uw maag of juist ter hoogte van de maaguitgang zit en een operatie niet mogelijk is, kan de arts een stent plaatsen. Dit zal de arts doen als u problemen krijgt met het passeren van voedsel. Dit is een palliatieve behandeling. Een stent is een buisje dat tijdens een gastroscopie in de maag wordt geschoven. De stent wordt op de hoogte van de tumor ontplooit. De ontplooide stent drukt zich vast ter hoogte van de tumor. Op deze manier zorgt een stent ervoor dat voedsel weer kan passeren. Een stent wordt geplaatst onder een roesje.

De nazorg wordt bepaald door het centrum waar u voor de behandeling terecht komt.

Doorverwijzen

Voor aanvullend onderzoek, bestraling en operatie wordt u doorgestuurd naar het Medisch Centrum Leeuwarden of het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

Indien er sprake is van een palliatieve behandeling zoals een chemotherapie of het plaatsen van een stent (metalen buis) kunt u ook terecht in ziekenhuis Nij Smellinghe.

Aantallen

In ziekenhuis Nij Smellinghe zien we per jaar ongeveer 10 tot 15 patiënten met maagkanker.

Contact

Telefoonnummers voor afspraken:
Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten: (0512) 588 815
Polikliniek Chirurgie: (0512) 588 809
Polikliniek Interne Geneeskunde/Oncologie: (0512) 588 877

Meer informatie over slokdarmkanker vindt u op de website www.kanker.nl.
Ook interessant? De website van de Maag-, Lever-, Darmstichting.