Vrijwilligerswerk

Binnen ziekenhuis Nij Smellinghe werken veel vrijwilligers. Onze vrijwilligers leveren, door de hulp die zij bieden, op verschillende afdelingen een belangrijke bijdrage aan onze organisatie. Vrijwilligers worden gezien als een onmisbare schakel in ons ziekenhuis en worden dan ook erg gewaardeerd!

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in Nij Smellinghe? Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden.

Patiëntenservicebureau
Als vrijwilliger van het Patiënten Service Bureau (PSB) geeft u de patiënt of bezoeker aanvullende informatie over een ziekte of aandoening en zorgt u voor de eerste opvang bij klachten. Meer informatie vindt u bij het Patiënten Service Bureau.

Gastvrouw/-heer
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Als gastvrouw/-heer zorgt u ervoor dat iedere bezoeker zich welkom voelt in ons ziekenhuis en begeleidt u de patiënten naar de polikliniek of verpleegafdeling. U zorgt ervoor dat het verblijf in ons ziekenhuis voor patiënten en bezoekers geoptimaliseerd wordt.
Taken waaraan u kunt denken bij de rol als gastvrouw/-heer:

•             Aandacht voor de patiënt staat voorop, u biedt een luisterend oor aan de patiënt.

•             U draagt zorg voor een gezellige, uitnodigende sfeer in de betreffende wachtruimte.

•             U verzorgt de bloemen en het fruit.

•             U kunt ingezet worden om patiënten te begeleiden naar de juiste balie en of spreekkamer.

Vrijwilliger Kliniek Vitaal
Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het voorkomen van verlies van mentale en fysieke achteruitgang bij oudere patiënten in het ziekenhuis? Met hulp van een vrijwilliger kunnen ouderen in het ziekenhuis hun geheugen trainen, hun conditie op peil houden en zo goed mogelijk blijven bewegen. Allemaal belangrijke voorwaarden om acute verwardheid (ook wel delirium genoemd) en fysiek achteruitgang te voorkomen. Voor elke oudere die risico loopt op delirium wordt een plan op maat gemaakt dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dat kan betekenen: samen een stukje wandelen, een praatje maken, samen eten of een spelletje doen. Als vrijwilliger heeft u met veel verschillende patiënten te maken en vaak ziet u een patiënt maar één keer.

U krijgt als vrijwilliger een scholingsprogramma aangeboden voordat u op de afdeling aan de slag gaat.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Jantje Elzinga, coördinator vrijwilligers, jant.elzinga@nijsmellinghe.nl. Haar telefoonnummer is (0512) 588 910.