Diep Veneuze Trombose - thuisbehandeling met een NOAC

Bij u is Diep Veneuze Trombose in de bloedvaten van de benen vastgesteld. Trombose is een totale of gedeeltelijke afsluiting van een bloedvat door een stolsel.

De behandeling van trombose
Met de thuisbehandeling van Diep Veneuze Trombose met een NOAC (non vitK orale anticoagulantia) wordt geprobeerd te voorkomen dat bloedstolsels in de bloedvaten verder aangroeien. Ook een longembolie wordt hiermee voorkomen. Nadat de diagnose is gesteld, krijgt u medicijnen (tabletten) die de stolling van het bloed tegengaan. In Nij Smellinghe gebruiken we het middel Xarelto. Lees voor meer informatie hierover de folder ‘Informatie voor gebruikers van Xarelto’.
Een ziekenhuisopname is in de meeste gevallen niet noodzakelijk. 
Tegen de pijn mag u maximaal 6 tabletten paracetamol (500mg) per dag innemen, tenzij u dit met de arts anders heeft afgesproken.
 
Uitleg over het dragen van speciale kousen

Door de afsluiting van een bloedvat is de bloedstroom in uw been verstoord. Het been is daardoor gezwollen, rood en vaak pijnlijk. Om de bloedcirculatie te verbeteren, wordt uw been ingezwachteld op de polikliniek Dermatologie. Als uw been voldoende is afgeslankt, krijgt u op deze polikliniek een elastische kous aangemeten. U krijgt dan ook uitleg over het dragen van de kous.

Leefregels bij trombose (algemeen)
Als u wordt behandeld voor trombose, dient u enkele leefregels in acht te nemen:
 • Neem iedere dag de voorgeschreven medicijnen in. Bent u een dag een tablet vergeten, dan kunt u die overslaan. U hoeft dit tablet de volgende dag niet alsnog in te nemen
 • Slik geen andere medicijnen zonder dat de arts of verpleegkundig specialist hiervan op de hoogte is. Bepaalde medicijnen versterken of verzwakken namelijk de werking van de antistollingsmiddelen en dat kan gevaarlijk zijn
 • Waarschuw bij ernstige bloedingen direct de huisarts
 • Overleg bij een geplande operatie of het trekken van kiezen ruimschoots van tevoren met de arts of verpleegkundig specialist over het eventueel stoppen met het innemen van medicatie en antistollingsmiddelen. Tijdens een ingreep is het namelijk belangrijk dat uw bloed wel stolt. Eventueel moeten maatregelen genomen worden om nabloedingen te voorkomen
 • Breng de arts of verpleegkundig specialist op tijd op de hoogte van uw vakantieplannen
 • Draag dagelijks uw aangemeten elastische kous
 • Doe het de eerste twaalf uur na het constateren van een trombosebeen rustig aan. Daarna kunt u, afhankelijk van de pijn, meer bewegen
 • Lever de eerste zes weken geen piekinspanning (zoals bij hardlopen). U kunt wel op een rustige manier gaan wandelen en fietsen. Na zes weken zijn er geen beperkingen meer
Wanneer moet u contact opnemen met de arts?
Als u thuis plotseling kortademig wordt of een bloeding of veel blauwe plekken krijgt, is het van belang dat u contact opneemt met de arts in het ziekenhuis.
Hiervoor kunt u het volgende nummer bellen: (0512) 588 813 (Spoedeisende hulp).
Het is belangrijk dat u tijdens dit telefoongesprek vertelt over uw klacht(en) en dat u aangeeft dat u thuis voor Diep Veneuze Trombose wordt behandeld.
Medische controle
Drie dagen na de thuisbehandeling heeft u een controleafspraak bij de verpleegkundig specialist en de dermatoloog.
Na deze afspraak wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor  over drie maanden bij de verpleegkundig specialist en voor over zes maanden bij de vasculair internist.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met :
 • Verpleegkundig specialist (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur): (0512) 588 141
 • Polikliniek Interne Geneeskunde (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur): (0512) 588 877
 • Polikliniek Dermatologie (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur): (0512) 588 801
 
Meer informatie over trombose kunt u vinden op deze websites: