Klinische Geriatrie (polikliniek)

Consultdienst en screening oudere 70+

Alle medisch specialisten en afdelingen in ons ziekenhuis kunnen een beroep doen op het team van de klinische geriatrie. De klinisch geriater en/of de geriatrieverpleegkundige bezoekt op aanvraag patiënten door het hele ziekenhuis. Vanuit hun deskundigheid op het gebied van ouderdomsproblematiek adviseren zij de aanvragend specialist of afdeling.

Screening ouderen 70+
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, delirium, decubitus (doorliggen), bijwerking van medicatie of een val. Om deze reden worden patiënten van 70 jaar en ouder die opgenomen worden in ziekenhuis Nij Smellinghe gescreend op kwetsbaarheid. Dit gebeurt aan de hand van vragen die de verpleegkundige stelt als deze patiënten worden opgenomen.
Vervolgens worden op de geconstateerde risico’s preventieve- en behandelinterventies ingezet. Het uiteindelijk doel is te voorkomen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname (onherstelbaar) functieverlies optreedt.

Ziekenhuis Nij Smellinghe is één van de deelnemende ziekenhuizen aan het VMS veiligheidsprogramma. Meer informatie over dit veiligheidsprogramma kunt u vinden op http://www.vmszorg.nl.