Klinische Geriatrie (polikliniek)

Dagonderzoekcentrum (DOC)

Bij het dagonderzoekcentrum vinden verschillende onderzoeken in korte tijd plaats. Zo kunnen de problemen goed in kaart worden gebracht. In het dagonderzoekcentrum werken de klinisch geriater en de gespecialiseerde verpleegkundige nauw samen.

In verband met de onderzoeken is het belangrijk dat u samen met een begeleider het dagonderzoekcentrum bezoekt.
Bij uw bezoek aan het dagonderzoekcentrum hebben u en uw begeleider een gesprek met de klinisch geriater en de verpleegkundige. 
Naast de gesprekken vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • lichamelijk onderzoek
 • bloeddrukmeting
 • bepalen van lengte en gewicht
 • geheugentest
 • Ecg (hartfilmpje)
 • bloedonderzoek

Het bezoek aan het dagonderzoekcentrum duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur.
Voordat u het dagonderzoekcentrum verlaat, heeft u een gesprek met de arts en de verpleegkundige over de eerste bevindingen en plan van aanpak.

Bereikbaarheid
Het dagonderzoekcentrum bevindt zich op de polikliniek Klinische Geriatrie.
De polikliniek Klinische Geriatrie bevindt zich in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis. De makkelijkste route is via de hoofdingang van het ziekenhuis. Van daaruit volgt u route 132.

Patiënteninformatie
Wat neemt u mee bij uw bezoek aan het dagonderzoekcentrum?

 • de ingevulde vragenlijst die u via de post heeft ontvangen, nadat de afspraak op het dagonderzoekcentrum met u is gemaakt.
 • uw patiëntenpas en de afsprakenkaart
 • de medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • eventuele loophulpmiddelen, zoals stok of rollator

 Tot slot adviseren wij u makkelijke kleding te dragen.