Orthopedie (verpleegafdeling B3)

Orthopedie (verpleegafdeling B3)

Op de verpleegafdeling orthopedie worden mensen verpleegd die behandeld worden in verband met stoornissen aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten). De meeste mensen die op deze afdeling worden opgenomen komen voor een operatie waarbij een knie- of heupprothese geplaatst wordt, maar ook patiënten met botbreuken waar wel of geen operatie nodig is, worden bij ons opgenomen.
 
De verpleegafdeling B3 is een gecombineerde afdeling. Orthopedie zit in het achterste deel van de afdeling, samen met het specialisme Gynaecologie. Het voorste deel van de verpleegafdeling is de kraamafdeling (obstetrie). De afdeling Orthopedie heeft 17 bedden.

Zorgvisie
Veel mensen met een versleten gewricht hebben baat bij een operatie waarbij het gewricht vervangen wordt door een prothese. Zo’n operatie is een niet te onderschatten ingreep en de revalidatie vraagt veel wilskracht en inspanning van de patiënt en zijn familie.  Al snel start u met deze revalidatie. Gewoonlijk op de dag van de operatie. U werkt vanaf het eerste moment aan beheersing van activiteiten die nodig zijn om naar huis te kunnen. U moet denken aan zelfstandig in en uit bed komen, veilig opstaan vanuit de stoel, lopen met krukken (of rollator) en eventueel traplopen. Al snel zullen we proberen om u deze vaardigheden te laten toepassen in dagelijkse activiteiten. We kunnen u bijvoorbeeld vragen zelf naar het aanrecht te lopen, een kop koffie in te schenken en mee te nemen naar een tafel. Zo proberen we activiteiten uit het dagelijks leven zoveel mogelijk door u te laten uitvoeren. De fysiotherapeut of verpleegkundige coacht u hierin. Zelfredzaamheid in de thuissituatie is een voorwaarde om naar huis te kunnen. Een normaal dagelijks ritme, met veel aandacht voor dagelijkse activiteiten zal worden gepromoot gedurende de ziekenhuisopname. Daarbij streven we samen met u naar een zo soepel mogelijke overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie. We werken aan de hand van doelen (zowel op medisch- als op het vlak van dagelijkse activiteiten), waarmee we goed kunnen bepalen of- en wanneer ontslag naar huis verantwoord is.

Bereikbaarheid
U loopt door de centrale hal van de hoofdingang of de poliklinieken naar de verpleegafdelingen. U vindt de afdeling op de 3e verdieping. Volg route 68.
De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0512) 588 520 (balie).

Wie werken er?
De artsen zijn werkzaam in een maatschap. Hierdoor kan het voorkomen dat u tijdens uw opname niet uw eigen behandelend arts aan bed krijgt in verband met weekend-, avond- en nachtdiensten.
De specialisten (orthopeden)

 • Dr. G. van Stralen
 • Dr. R. Bimmel
 • Dr. C. Kooijman
 • Dr. E. de Groot
 • Dr. L. Horta

Behalve de specialist kunt u ook te maken krijgen met de verpleegkundig specialist en de physician assistant. De verpleegkundig specialist heeft een extra opleiding gehad en is bevoegd bepaalde werkzaamheden van de arts over te nemen. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de orthopedisch chirurg.
De physician assistant is een medisch zorgprofessional, ook met een HBO-opleidingsachtergrond aangevuld met een master. De physician assistant neemt op een zelfstandige en structurele wijze medische taken over van een medisch specialist. De physician assistant werkt binnen het medisch domein samen met medische specialisten/huisartsen en heeft de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal handelingen.

De verpleegkundig specialist en physician assistant heben als taakgebieden:

 • Medische en verpleegkundige verrichtingen
 • Behandel en zorgcoördinatie
 • Voorlichting
 • Protocolontwikkeling
 • Onderwijs

 Verpleegkundig specialist Orthopedie

 • Alien Buwalda-Oving
 • Sylvia van der Sluis-Lulofs

Physician Assistant

 • Hendrike Hoogeboom

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u verder nog te maken met:
de voedingsassistent(e), een afdelingsassistent, een afdelingssecretaresse en medewerkers van de huishoudelijke dienst en enkele vrijwilligers.
Afhankelijk van uw situatie en behandelplan kunt u ook te maken krijgen met o.a. de fysiotherapeut, een anesthesist en een diëtist.
Bij het afnemen van bloed, komt een klinisch chemisch analist langs.

Als u koorts heeft of verhinderd bent
Bent u de dagen voor de behandeling verkouden, heeft u koorts of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet fit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.