Cardiologie (verpleegafdeling B2)

Patiënten worden opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie voor:

Hartinfarct/ACS (acuut coronair syndroom), endocarditis (ontsteking van de binnenkant van het hart), pericarditis (ontsteking van het hartzakje), hartritmestoornissen, instellen op medicatie, observatie bij PODB (pijn op de borst-klachten), CAG (coronair angiogram) en decompensatio cordis/hartfalen.

De specialist kan ook kiezen voor een opname zodat er door observatie en onderzoeken sneller een beeld te krijgen is van de oorzaak van uw klachten.

De verpleegafdeling B2 is een gecombineerde afdeling, met het specialisme cardiologie én het specialisme longgeneeskunde. Het is daarom mogelijk dat een patiënt van de afdeling Cardiologie een kamer deelt met een patiënt van de afdeling Longgeneeskunde.

De afdeling heeft 2x 18 bedden, verdeeld over vierpersoons-, tweepersoons- en eenpersoonskamers.
Per jaar zijn er ruim 1.700 overnames en opnames. De opnameduur varieert van een nacht tot gemiddeld twee weken.

Wie is aanspreekpunt voor de patiënt?
Op de afdeling wordt gewerkt met een patiëntentoewijzingssysteem. Elk moment van de dag is duidelijk welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding van de patiënt. De verpleegkundige doet de eerste opvang, geeft informatie over onderzoeken of een gestelde diagnose. Daarnaast verricht hij/zij alle handelingen die nodig zijn volgens het beleid van de arts.
De familie en naasten worden hierbij betrokken en kunnen ook bij de verpleging terecht met hun vragen.
Voor de verpleegkundigen is het prettig één contactpersoon van de patiënt te hebben tijdens de opname.
Op de afdeling zijn ook MBO-V en HBO-V verpleegkundigen in opleiding werkzaam. Zij zijn altijd gekoppeld aan een gediplomeerde collega, die de eindverantwoordelijkheid voor de zorg draagt.

Bereikbaarheid
De afdeling wordt ook wel B2 genoemd omdat het op de tweede verdieping in de B-vleugel zit. U loopt door de centrale hal van de hoofdingang of de poliklinieken naar de verpleegafdelingen. U vindt de afdeling op de 2e verdieping. Volg route 58.
De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0512) 588 514.

Wie werken er?
Cardiologen: dit zijn gespecialiseerde artsen die zich bezighouden met onderzoek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten.
De cardiologen werken tijdens een opname met een rouleersysteem. Om de beurt hebben ze dienst op de afdeling, waarbij ze de verantwoordelijkheid hebben over alle patiënten op de afdeling. De visitetijden van de arts zijn vooraf bekend.

Physician Assistants: bijna dagelijks is er een Physician Assistant op de afdeling B2 aanwezig, hun namen zijn Fardow van der Werf en Sisca Reinders. Zij lopen veelal de dagelijkse visites en voeren gesprekken met patiënten en diens naasten. Momenteel zijn zij nog in opleiding, ze werken onder supervisie van de cardiologen.

Patiënten die door de cardioloog / Physician Assistants zijn behandeld kunnen doorverwezen worden naar de  hartrevalidatieverpleegkundigen, Mariska Oosting en Mirjam van Aalsum. Tijdens de ziekenhuisopname wordt een afspraak gemaakt voor het verder te volgen traject.

Elke week is er met diverse afdelingen een groot medisch overleg, het MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarbij alle zorgverleners de patiënten met elkaar bespreken. Zo blijft de gegeven zorg goed op elkaar afgestemd.

Naast artsen en verpleegkundigen zijn er andere medewerkers nodig om goede zorg te verlenen. De (medisch) secretaresses, voedingsassistenten, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en facilitaire medewerkers (schoonmaak).

Wat neemt u mee? (afhankelijk van de ingreep/onderzoek)

  • Patiëntenpas
  • Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking.
  • Toiletartikelen
  • Nachtkleding, pantoffels of slippers
  • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

Als u ziek of verhinderd bent
Bent u de dagen voor de behandeling verkouden, heeft u koorts of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet fit. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Overige informatie
Het is mogelijk om te overnachten bij een opgenomen familielid. Dit komt voor als de gezondheidstoestand van dit familielid zorgelijk is of als iemand bijvoorbeeld erg angstig is. Het regelen van een overnachting gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.