Kanker - Verdere informatie (websites)

Indien u na het lezen van deze informatie nog behoefte heeft om meer te lezen, kunt u onderstaande websites bezoeken. De sites staan in willekeurige volgorde genoemd.?

www.kwfkankerbestrijding.nl  
KWF, voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding. Gratis hulp- en informatielijn. 0800-0226622. U kunt hier een informatiekoffer opvragen  met algemene informatie over kanker.

www.careforcancer.nl  
Care for Cancer helpt u bij de medische en praktische vragen die ontstaan als u met kanker geconfronteerd wordt.

www.ikc.nl
Integrale Kankercentra: deze centra bieden ondersteuning aan hulpverleners en patiëntenorganisaties in hun regio en organiseren ook activiteiten voor patiënten.

www.oncoline.nl  
Richtlijnen voor oncologische zorg.

www.lookgoodfeelbetter.nl  
Uiterlijke verzorging voor mensen met kanker.

www.vivaladonna.nl  
Ondersteunt vrouwen met kanker met vitaalen verwenzorg.

www.kankerinbeeld.nl  
Verwerking door creatieve expressie.

www.behoudenhuys.nl
Onder professionele begeleiding verwerken en leren omgaan met kanker.

www.allesoverchemotherapie.nl  
Informatie over chemotherapie.

www.mindermoebijkanker.nl 
Hoe je kunt omgaan met vermoeidheid bij kanker.

www.diagnosekanker.nl  
Internetstartpunt voor patiënten, familie en hulpverleners.

www.kankerspoken.nl 
Een website over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

www.achterderegenboog.nl 
Voor kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare.

www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kanker  
Informatie voor jonge mensen met kanker.

www.internethaven.nl  
Informatie voor jonge mensen die met kanker te maken hebben, bij henzelf of in de omgeving.

www.zorgwijzer.nl 
Onafhankelijk kenniscentrum, voor informatie rondom de gevolgen van kanker voor het behouden van werk en voor het afsluiten van verzekeringen.

www.thuiszorghetfrieseland.nl 
Thuiszorg voor o.a. de gemeenten: Boarnsterhim en Leeuwarden.

www.thuiszorgzwf.nl 
Thuiszorg voor o.a. de gemeenten: Skarsterlan, Lemsterland, Sneek.

www.tfw.nl  
Thuiszorg voor o.a. de gemeenten: Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen.

www.radiotherapiefriesland.nl
Algemene informatie over het bestralingsinstituut.

www.stapnu.nl 
Werkhervatting na kanker.

www.return.nl  
Werkhervatting bij kanker.

www.nijsmellinghe.nl 
Alles wat u moet weten als patiënt in Nij Smellinghe.

www.nfk.nl 
Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties.