Borstkanker - Eerste blad

Deze patiënten informatie is onderdeel van het “Zorgpad  mammacarcinoom A7- ziekenhuizen”. Dit zorgpad beschrijft het “pad” dat de patiënt met borstkanker “doorloopt” van aanmelding en opname tot en met de na-controles. In dit zorgpad staan gezamenlijke afspraken voor de zorg voor patiënten met borstkanker, die in het Antonius ziekenhuis in Sneek, ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten of in ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen, worden behandeld. Deze drie steden zijn met elkaar verbonden middels de snelweg A7.

Het uitgangspunt van het gezamenlijke zorgpad is om de multidisciplinaire afstemming van zorg tussen de diverse hulpverleners in de afzonderlijke ziekenhuizen en de samenwerking tussen deze 3 ziekenhuizen te optimaliseren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg.

Wij wensen u veel sterkte en horen graag uw ervaringen.