Borstkanker - Uitleg PA verslag

Het verwijderde weefsel is onderzocht op:

De oorsprong van de tumor

  ductaal (vanuit melkgang)  lobulair (vanuit melkkier)

De groeiwijze van de tumor, de groeisnelheid en de neiging van de tumor om in de weefsels rond de tumor door te dringen. Dit wordt uitgedrukt in drie verschillende graden: l, II, III.

 graad I graad II graad III

Daarnaast is ook gekeken naar de grootte van tumor.

 grootte van de tumor is: …………..

Hormoongevoeligheid; is de tumor gevoelig voor oestrogeen (ER) of progesteron (PR). Dit zijn twee verschillende hormonen. Als de tumor daarvoor gevoelig is, kan een behandeling met hormonen worden gegeven.

 ER            PR         

Her2 Neu bepaling. Dit is een bepaling om te onderzoeken of er sprake is van een overmaat aan "groeivangers" op de kankercel. Als dat het geval is, veroorzaakt dit een snelle groei van de kankercel. Dat beïnvloedt de keuze van de behandeling.

 positief negatief

Lymfklieren in de oksel aangedaan.

 nee jaaantal 

Bij u zijn eventueel de volgende aanvullende onderzoeken gedaan:
 

Echo van de buik nee ja
Uitzaaiingen lever nee ja
Thorax foto nee ja
Uitzaaiingen longen nee ja
Botscan nee ja
Uitzaaiingen botten nee ja