Borstkanker - Borstreconstructie

U heeft met uw behandelend specialist gesproken over de mogelijke operatie aan uw borst. Wanneer er een borstamputatie moet plaatsvinden kan dit grote psychische impact hebben op uw leven. Een borst reconstructie kan de kwaliteit van uw leven verbeteren.

Als u een borstreconstructie overweegt, is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een gereconstrueerde borst zal in vorm en grootte altijd duidelijk verschillen van een natuurlijke borst. De borst voelt ook anders aan. Toch zijn vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan in het algemeen zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. Ze durven weer alles aan en voelen zich daardoor psychisch sterker. Een borstreconstructie is zowel lichamelijk als geestelijk een zware ingreep. Vaak zijn meerdere operaties noodzakelijk.
Maar ook na een borstsparende operatie kan het zijn dat u graag een reconstructie wilt van één of beide borsten.
Een borstreconstructie kan tijdens dezelfde operatie waarin de  amputatie wordt verricht worden uitgevoerd of later na beëindiging van eventuele bestraling en/of chemotherapie.

Een borstreconstructie is bij vrijwel iedere vrouw mogelijk. Ook een slechte kwaliteit van de huid, bijvoorbeeld door bestraling, hoeft tegenwoordig een goed resultaat niet in de weg te staan.
Belangrijk om te weten is dat het soms wenselijk is de andere, gezonde borst te verkleinen of te verstevigen om de gereconstrueerde borst en de gezonde borst zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken.

Er zijn verschillende manieren om een borst te reconstrueren. Niet iedere methode is geschikt voor elke patiënt. Welke methode voor u het meest geschikt is, zal de plastisch chirurg met u bespreken.
Eerst vindt een informatief gesprek plaats op de polikliniek plastische chirurgie. Hier zal de plastisch chirurg u de verschillende methoden uitleggen en documentatie verstrekken. Wanneer u ervoor kiest om de reconstructie direct te laten volgen op de borstamputatie dan zal de operatie ongeveer na 3 á 4 weken worden gepland, dit in verband met het gecombineerde programma van de chirurg en de plastisch chirurg.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de mammacare verpleegkundige.