Een tandheelkundige of kaakchirurgische ingreep bij kinderen

Uw kind is, of wordt, opgenomen op de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Uw kind heeft een behandeling gehad onder narcose door de kaakchirurg of de tandarts van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde. In deze folder geven wij u antwoord op de meest voorkomende vragen.

Wanneer mag uw kind naar huis?

Na de behandeling komt uw kind terug naar de kinderafdeling. Als uw kind goed wakker is mag het, na overleg tussen u en de verpleegkundige, naar huis. De kaakchirurg of tandarts komt niet meer langs. Als het nodig is, worden er vervolgafspraken gemaakt.

De verdoving

Tijdens de narcose geven we regelmatig nog een lokale verdoving in de mond, waardoor de lip of wang na de operatie nog doof is. Het gevaar bestaat dat uw kind op de lip of wang gaat bijten zonder dat hij/zij er iets van voelt. Voor u is het belangrijk om er op te letten dat ze niet op de gevoelloze lip/wang gaan bijten. Wees ook voorzichtig met drinken vanwege het gevaar van verslikken en hete dranken.

Pijn

Na de behandeling kan er pijn ontstaan. Voor de pijn kunt u uw kind het beste een Paracetamol geven, dit kan bij kleinere kinderen in de vorm van een zetpil en bij de grotere kinderen met een pilletje via de mond. U kunt Paracetamol kopen in een drogisterij of supermarkt.

De dosering is als volgt:

  • Kinderen >12 jaar: Paracetamol  500mg, ¾  tablet per keer. Max. 3 per dag
  • Kinderen 7-12 jaar: Paracetamol  500mg, ½ tablet per keer. Max. 3 per dag
  • Kinderen 3-6 jaar: Paracetamol  120mg, zetpil of tablet. Max. 4 per dag
Hechtingen

Na de behandeling is een wondje ontstaan, soms wordt dit gehecht. Meestal gebeurt dit met oplosbaar hechtmateriaal. Als dit met een niet-oplosbaar hechtmateriaal is gedaan wordt er een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de hechtingen.

Nabloedingen

Enig nabloeden is het eerste uur na de behandeling normaal. Het speeksel kan rood gekleurd zijn terwijl dit geen bloed is. Als er een echte bloeding (donkerrood) optreedt en niet vanzelf stopt, breng dan bij uw kind een gaasje aan op het wondje en laat uw kind hier twintig minuten op bijten.

Heeft u geen gaasjes, dan kunt een schone stoffen zakdoek gebruiken. Het is de bedoeling dat er een stolsel in het wondje komt, dit is het begin van de genezing. Leg uw kind daarom duidelijk uit, dat het niet aan de wond mag zuigen, niet met de hechtingen mag spelen (met de tong) en laat uw kind niet spoelen. Hierdoor kan het stolsel uit het wondje  gaan. Blijft het wondje toch erg bloeden ondanks alle genomen maatregelen neem dan contact op met de afdeling Kaakchirurgie of Bijzondere Tandheelkunde.

Zwelling en temperatuur

Door de behandeling kan de wang of lip gaan zwellen. Dit is normaal. De zwelling zal twee dagen na de behandeling het grootst zijn. De zwelling kun je tegengaan door de wang de eerste uren na de behandeling te koelen met een plastic zakje met ijsblokjes in een washandje. Zorg ervoor dat uw kind niet te veel afkoelt, houd bijvoorbeeld een minuut koeling en een minuut rust aan.

Temperatuurverhoging tot 38,5 oC is normaal. Als de genoemde verschijnselen langer dan drie tot vijf dagen duren dient u contact op te nemen met de afdeling Kaakchirurgie of Bijzondere Tandheelkunde.

Eten en drinken

Als uw kind wakker is mag het beginnen met een slokje water. Als uw kind niet misselijk is staat niets in de weg om te eten of te drinken. Alleen op advies van de kaakchirurg of tandarts kunnen er beperkingen zijn wat betreft het eten. Dit wordt dan tevoren besproken.

Verzorging

Het is belangrijk om het gebit te blijven poetsen, bij het wondje even één tot twee dagen niet poetsen vanwege de hechtingen. Later kan het gebit weer helemaal gepoetst worden.

Spelen en naar school

Op de dag van de operatie kan uw kind het beter wat rustig aan doen. Bijvoorbeeld even een dagje niet sporten. Uw kind geeft vaak zelf wel aan of hij/zij wil spelen of naar school kan gaan.

Meer informatie

Verloopt de genezing niet zoals het zou moeten, dan neemt u telefonisch contact op met de afdeling Kaakchirurg en/of Bijzondere Tandheelkunde. Het is niet nodig uw tandarts of huisarts te bellen. Neem het liefst in de ochtend contact met ons op. Dan kunt u nog dezelfde dag met uw kind langskomen. ’s Avonds en in de weekenden is altijd één van de kaakchirurgen in Friesland bereikbaar, belt u dan met de telefoniste van het ziekenhuis. Zij zijn op de hoogte welke kaakchirurg dit is.

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten tel. (0512) 588 802 of (0512) 588 8888