Sedatie bij behandeling en/of onderzoek

Binnenkort ondergaat u een onderzoek en/of behandeling onder sedatie (verlaagd bewustzijn). De sedatie bij een onderzoek/ behandeling kan uitgevoerd worden door:

  1. de behandelend specialist
  2. of door een sedatie-anesthesieteam.

Met deze folder informeren we u over de sedatie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan voor de behandeling aan uw specialist, de anesthesioloog of aan de sedatie praktijk specialist (SPS).

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm.
De sedatie wordt meestal toegediend door de arts die het onderzoek uitvoert. Een verpleegkundige bewaakt u tijdens het onderzoek. In sommige gevallen wordt de sedatie uitgevoerd door een sedationist. Dit is een sedatie praktijk specialist van de afdeling anesthesiologie, die hiervoor speciaal is opgeleid en werkt onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog.

Wanneer sedatie?

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam (bijvoorbeeld pijnlijk) onderzoek of een onaangename behandeling voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn.

Effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie heeft de volgende effecten op het lichaam:

  • Het verminderen van het bewustzijn: u wordt slaperig, suf.
  • Het onderdrukken van de pijnprikkel: u voelt minder of geen pijn.

 

U bent dus NIET onder narcose!!

U behoudt belangrijke reflexen, zoals vrij kunnen ademhalen, hoesten en slikken. Vooral het intact blijven van bovengenoemde reflexen wordt tijdens de sedatie nauwkeurig bewaakt.

Gang van zaken rondom de sedatie

In de meeste gevallen wordt er op de polikliniek een datum gepland voor het onderzoek. U krijgt instructies en informatie mee ter voorbereiding op het onderzoek met sedatie.

De behandelend specialist kan ook besluiten het onderzoek met hulp van het sedatieteam uit te voeren. Dan komen onderstaande punten aan de orde.

  1. Er wordt een datum met u gepland.
  2. U krijgt instructies mee ter voorbereiding op het onderzoek
  3. U vult een gezondheidsvragenlijst in  en retourneert deze met behulp van de antwoordenvelop.
  4. In enkele situaties kan de behandelend specialist besluiten u vanwege gezondheidsredenen naar de polikliniek anesthesiologie te laten gaan. Daar wordt uw huidige gezondheidstoestand en medicatiegebruik beoordeeld door een medewerker van de polikliniek anesthesiologie. U wordt tevens geïnformeerd over de sedatieprocedure.
Voorbereiding op de sedatieprocedure

Afhankelijk van het onderzoek dat u moet ondergaan zijn er regels opgesteld waaraan u moet voldoen wat betreft het nuchter zijn, dus wat u wel of niet mag eten en/of drinken.

1. Bij een onderzoek van het maagdarmkanaal:
- U krijgt op de polikliniek instructies mee voor het dieet en laxeren.

2. Bij een onderzoek anders dan van het maagdarmkanaal gelden onderstaande regels voor het ‘nuchter’ zijn bij volwassenen:
Meldingstijd voor 12.00 uur (ochtendprogramma):
- Laatste vaste voedsel: tot 24.00 uur de dag voor het onderzoek/behandeling.
- Laatste heldere vocht1): tot 2 uur voor de meldingstijd (als u zich om 09.00 uur moet melden dan mag u tot 07.00 uur nog helder vloeibaar drinken).

Meldingstijd na 12.00 uur (middagprogramma):
- Laatste vaste voedsel: licht ontbijt2) tot 07.30 uur op de dag van het onderzoek/behandeling.
- Laatste heldere vocht1): tot 2 uur voor de meldingstijd (als u zich om 13.30 moet melden dan mag u tot 11.30.uur nog helder vloeibaar drinken).

Definities:
1) Helder vloeibaar = water, limonade, appelsap of thee
     Geen: melkproducten of thee met melk.
2)  Licht ontbijt = thee zonder melk met beschuit of liga met wat jam.
    Geen: vleeswaren, boter of andere smeerbare producten.

Uw medicijnen mag u met een klein slokje water innemen, tenzij u instructies krijgt om bepaalde medicijnen niet in te nemen.

Diabetes Mellitus:
Hebt u diabetes mellitus dan krijgt u passende instructies van de behandelend arts/sedatieteam over het nuchter zijn voor het onderzoek onder sedatie.

Tijdens de behandeling

Het team dat betrokken is bij het onderzoek en de sedatie bewaakt u gedurende deze periode. Tijdens de sedatieprocedure worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt en eventueel bijgesteld, zoals de bloeddruk, de ademhaling en hartactie.

Na de sedatieprocedure

Wanneer de specialist klaar is met het onderzoek wordt de sedatie gestopt. U wordt dan snel weer helemaal wakker. Na de behandeling brengen wij u naar de uitslaapkamer, waar gespecialiseerde  verpleegkundigen u verzorgen en uw toestand in de gaten houden. Hier verblijft u tot u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan. Mocht u thuis problemen krijgen die mogelijk met de sedatie te maken hebben, dan kunt u bellen met de receptie van het ziekenhuis (0512) 588 888 en daarbij vermelden:

  • welk onderzoek of welke behandeling u heeft gehad
  • welke specialist het onderzoek heeft verricht

Op deze wijze kan de receptionist u naar de juiste persoon doorverbinden.

Na het onderzoek mag u vanwege de sedatie niet aan het verkeer deelnemen of alleen reizen. Wij adviseren u daarom iemand mee te nemen om u te begeleiden tot en met de nacht na de sedatie.

Complicaties en nawerkingen

Misselijkheid en braken komen zelden voor, omdat de doseringen van de  gebruikte middelen zo laag mogelijk gehouden worden.

Herstel

Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals voor de behandeling. U bent mogelijk sneller vermoeid.

Vragen

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, stel ze dan gerust aan uw arts, verpleegkundige of aan de sedatie praktijk specialist.