Nieuws

Zorgstandaard

door het Zorg Instituut Nederland gepubliceerde Zorgstandaard met de toelichting / presentaties van KNOV en CPZ.

Rapport 'Op weg naar Integrale Bekostiging van de geboortezorg'

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangen jullie het zojuist verschenen rapport 'Op weg naar Integrale Bekostiging van de geboortezorg'.
Graag willen we u nogmaals hartelijk bedanken voor uw deelname aan het interview of de expertmeeting! Mede dankzij uw inbreng heeft het rapport een meerwaarde!
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:318141&type=org&disposition=inline
Hartelijke groeten, mede namens Jeroen Struijs,
Mieneke de Bruin- Kooistra
Ir. M. de Bruin-Kooistra (werkzaam op ma, wo en do)
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Afdeling Kwaliteit en Zorg van Gezondheidseconomie (KZG)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Task force rookpreventie
Ter informatie en voor verdere verspreiding en of bespreking in je VSV een brief van de Minister over het beleid ten aanzien van rookpreventie tijdens de zwangerschap.