OSAS

OSAS polikliniek

U bent doorverwezen naar de OSAS polikliniek om te kijken of er bij u sprake is van OSAS. OSAS is de afkorting voor Obstructief  Slaap Apneu Syndroom.

Wat is OSAS?

Veel mensen hebben last van snurken. Snurken ontstaat door het naar achter zakken van de tong tijdens de slaap en een verslapping van de keelspieren. Het gevolg hiervan is een vernauwing van de bovenste luchtwegen, waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt tijdens de slaap. Bij een volledige blokkade van de luchtweg ontstaat er een ademstilstand. We noemen dit een apneu wanneer de ademstilstand langer dan 10 seconden duurt. Dit is niet gevaarlijk (men kan niet stikken) maar het kan wel diverse klachten geven.

Spreekuur en onderzoek

Om te beoordelen of er sprake is van OSAS en wat de oorzaak is, worden verschillende onderzoeken gedaan. Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt u gezien door de longarts, de keel- neus en oorarts en de longfunctie-analist(e). Afhankelijk van uw klachten wordt er meestal een polygrafie afgesproken en dit registratiekastje kan op dezelfde dag van het polibezoek mee naar huis worden genomen. Dit is een onderzoek waarbij thuis gedurende één nacht via een kastje bepaalde metingen in de slaap worden verricht (zie folder “Polygrafie”). Tevens kan er eventueel aanvullend onderzoek worden aangevraagd.

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden?
  • U krijgt een vragenlijst thuisgestuurd, vervolgens wordt u verzocht deze thuis in te vullen en mee te nemen.
  • Medicatielijst meenemen.
  • Op tijd komen is belangrijk, omdat veel onderzoeken in een strak schema worden gepland.
  • Belangrijk is te weten dat u een groot deel van de middag bezig bent met het afgesproken onderzoek.

     
De uitslag

De resultaten van de onderzoeken worden in het Multidisciplinair Overleg (MDO) besproken, waaraan de longartsen en KNO-artsen deelnemen. Hierin bepalen zij welke behandeling voor u het meest geschikt is. Naar aanleiding van dit MDO wordt voor u een uitslaggesprek gepland.