Mesalazine

Uw behandelend arts en/of MDL verpleegkundig(e) specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Mesalazine en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of IBD verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Werking

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dunne- en dikke darm. Nadat Mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stof komt vrij in de dunne darm. De werking treedt geleidelijk in.

Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen. Mesalazine is bekend onder de volgende merknamen: Pentasa, Claversal, Dipentum, Asacol, Salofalk en Mezavant.

Gebruik

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten en als zetpil, klysma en granulaat. De meest gebruikelijke dosis is 3 x 2 tabletten van 500 mg per dag maar tegenwoordig wordt Mesalazine vaak 1 tot 2 keer daags in hogere dosering gegeven. Uw behandelend arts kan in bepaalde omstandigheden echter een hogere of lagere dosis voorschrijven.

Wanneer?
Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat kunt u met een lepel met vla, yoghurt of kwark innemen.

Bijwerkingen

Mesalazine heeft meestal weinig bijwerkingen. Heeft u echter last van bijwerkingen, raadpleeg dan altijd uw behandelend arts of verpleegkundige. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • huiduitslag, jeuk
  • misselijkheid
  • diarree
  • haaruitval
  • duizeligheid, hoofdpijn
  • stemmingsveranderingen
  • nierfunctiestoornis (zeldzaam)

U merkt zelf niets bij een nierfunctiestoornis. Daarom controleert uw arts uw bloed minstens 1 maal per jaar.

Zwangerschap / Vruchtbaarheid en borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Mesalazine kan tijdens de zwangerschap veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt. Mesalazine kan worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Overleg hierover met uw behandelend arts.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige.

De polikliniek MDL is te vinden via route 42.

De IBD-verpleegkundige is aanwezig op dinsdag en donderdag en elke eerste maandag van de maand. De IBD-verpleegkundige is op deze dagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0512) 588 349. U kunt ook via de e-mail contact opnemen: ibd@nijsmellinghe.nl.

Voor het maken van een afspraak bij de IBD-verpleegkundige kunt u terecht bij het secretariaat MDL. U kunt het secretariaat bereiken via telefoonnummer (0512) 588 815.
Bij verhindering graag tijdig contact opnemen met het secretariaat.

Bron:

N-ICC folder 5ASA
uitgave november 2014

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het N-ICC en het ICC. De folder is ontwikkeld conform N-ICC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden afgeweken. De inhoud van de folders kan wijzigen in de loop van de tijd. Het N-ICC en het ICC wijzen er op dat aan de inhoud van deze uitgave geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het N-ICC logo.