Solliciteren?

Mocht je belangstelling hebben voor een stageplaats voor de opleiding doktersassistent in Nij Smellinghe en ben je leerling van ROC Friese Poort, maak dit dan kenbaar aan de stage-coördinator van jouw school. Je stagecoördinator kan je verder informeren over de mogelijkheden en de verdere route.

Binnen Nij Smellinghe zijn geen mogelijkheden voor BBL-trajecten.

Naast de stageverzoeken die we jaarlijks van onze samenwerkignspartner ontvangen, krijgen wij ook regelmatige stageverzoeken van leerlingen die elders hun opleiding volgen. Helaas kunnen wij hier over het algemeen geen gehoor aan geven. Alle beschikbare stageplaatsen worden jaarlijks ingevuld door ROC Friese Poort.