Administratieve stages

Administratief medewerker en medisch secretaresse
Op (de receptie van) de poliklinieken en verpleegafdelingen plaatsen wij met enige regelmaat stagiairs. Wat betreft de opleiding Medische Secretaresse werken we daarvoor samen met ROC Friese Poort Drachten en met het Friesland College Leeuwarden. We hebben geen samenwerkingsverbanden met scholen voor de opleiding Administratief Medewerker. Soms is er voor studenten van deze opleiding toch een stageplek beschikbaar op de receptie van de poliklinieken in de centrale hal.
Jaarlijks inventariseren wij bij onze afdelingen de stagemogelijkheden en communiceren we dit rechtstreeks naar de betreffende scholen. Zij zorgen vervolgens voor een passende match. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden bij de betreffende opleiding in het linkermenu.
 
Plaatsing en begeleiding
Meer informatie over onze poliklinieken en verpleegafdelingen vind je terug onder Leerplaatsprofielen. Informatie over hoe wij omgaan met de begeleiding van onze stagiairs en over wat je hierin van ons mag verwachten staat onder Stagebegeleiding