Opleidingen

Ziekenhuis Nij Smellinghe is als organisatie continue in beweging. Het zorglandschap verandert regelmatig en dat vraagt in toenemende mate om flexibiliteit en proactief handelen. Onveranderd blijft het doel om zorg te bieden op het hoogste niveau.
 
Het opleiden en ontwikkelen van het huidige personeel en stagiairs (toekomstig personeel) is daarom een belangrijk speerpunt in ons ziekenhuis.
Nij Smellinghe biedt beroepsopleidingen en specialistische vervolgopleidingen aan. Bij deze opleidingen gaat het vaak om leer-werktrajecten en trajecten voor medewerkers die na hun verpleegkundige opleiding een specialistische vervolgopleiding willen volgen. Informatie hierover staat onder het kopje Beroepsopleidingen.
 
Naast deze trajecten bieden wij ook stageplaatsen aan studenten die in het kader van hun beroepsopleiding een periode praktijkervaring moeten opdoen. Informatie over de stagemogelijkheden binnen Nij Smellinghe is terug te vinden onder Stages.