Borstkankerzorg (polikliniek)

Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met bestraling. Vaak is dat röntgenstraling, waarmee wordt geprobeerd de kankercellen te vernietigen. Radiotherapie bestaat uit 16 tot 30 bestralingen.

Vanuit Nij Smellinghe gaan de meeste patiënten voor bestraling naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland in Leeuwarden. Ook kan radiotherapie worden gegeven in Groningen of Zwolle, afhankelijk van uw woonplaats en voorkeur.

De bestraling vindt in de meeste gevallen binnen zes weken na de operatie plaats. Soms wordt eerst aanvullende chemotherapie gegeven en vindt de bestraling na afloop daarvan plaats. Bij een borstsparende operatie wordt altijd bestraling toegepast om eventuele achtergebleven kankercellen te vernietigen.

Als uw borst in zijn geheel is weggenomen, is bestraling niet altijd noodzakelijk. Alleen als uit onderzoek van de patholoog blijkt dat er dicht bij de snijvlakken van de operatie uitlopertjes van de tumor zitten, wordt u bestraald.

Een andere reden om te bestralen is bij aanwezigheid van uitzaaiingen in de oksel. Ook dit gebied wordt na een operatie bestraald om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen.