Borstkankerzorg (polikliniek)

Radiologisch onderzoek

Het radiologisch onderzoek dat u ondergaat bestaat uit een mammografie (röntgenonderzoek), een echografisch onderzoek van de borsten en de oksels en soms ook een MRI van de borsten. Uw beide borsten worden onderzocht om te kunnen vergelijken, maar ook om eventuele afwijkingen in de andere borst in een vroeg stadium te ontdekken.

Door deze onderzoeken is de aard van de aandoening aan de borst vaak al met grote zekerheid vast te stellen. In geval van een cyste (een plaatselijke ophoping van vocht) is bijvoorbeeld vrijwel direct zichtbaar of het om een goedaardig exemplaar gaat. Kwaadaardige cellen zijn met een echografie, en soms ook met een mammografie, goed te herkennen. De uitslag van het onderzoek wordt doorgegeven aan de behandelend huisarts of chirurg en is bij hen binnen een paar dagen bekend. Als u aansluitend aan het radiologisch onderzoek een afspraak heeft bij de chirurg, krijgt u de onderzoeksresultaten mee.

Voor een bevestiging van het vermoeden over een goedaardige of kwaadaardige afwijking is vaak een punctie nodig. Dit gebeurt aansluitend aan het echografisch onderzoek. Tijdens de punctie wordt met een naald weefsel uit de afwijking weggenomen en voor onderzoek naar het medisch laboratorium in Leeuwarden opgestuurd.

Als de afwijking alleen op de röntgenfoto zichtbaar is, en dus niet op de echografie, is er vaak sprake van kalkspatjes. In dat geval wordt er een aparte afspraak met u gemaakt voor een punctie, omdat deze op een röntgentafel met computer moet worden verricht. Dit wordt een stereotactische biopsie genoemd.

De patholoog in Leeuwarden beoordeelt het weefsel van de punctie onder de microscoop. De uitslag hiervan is binnen een week bij de behandelend huisarts of chirurg bekend.

In sommige situaties  wordt later nog aanvullend een MRI gemaakt. Dit is het geval wanneer er op de normale borstfoto onduidelijkheid is of een borstsparende operatie mogelijk is.

Het bevolkingsonderzoek voor borstkanker
Een groot aantal vrouwen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar neemt iedere twee jaar deel aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Een deel daarvan wordt doorverwezen voor nader onderzoek. De mammografie wordt dan herhaald, omdat dan soms blijkt dat de vermeende afwijking toch geen afwijking is. Vaak volgt ook in die gevallen voor de zekerheid toch nog een echografie.

Gelukkig blijkt bij tweederde van de vrouwen die na het bevolkingsonderzoek zijn doorverwezen, dat het om een goedaardige afwijking gaat. Als het wel om een kwaadaardig gezwel gaat, wordt dit door het bevolkingsonderzoek in een vroeg stadium ontdekt.

Vaak is er sprake van kalkspatjes. Dat kan onschuldig zijn, maar het kan ook het voorstadium van borstkanker betekenen. Het is dan van groot belang om deze diagnose  door middel van een punctie vast te stellen, voordat er sprake is van een kwaadaardige tumor.

Tijdens het bevolkingsonderzoek zijn helaas niet alle tumoren te zien. Soms zijn ze nog te klein om op te vallen op de röntgenfoto of gaan ze schuil in het normale klierweefsel. Het is dan ook heel belangrijk om altijd contact op te nemen met de huisarts bij het voelen van een afwijking in de borst, ook als er kort daarvoor tijdens het bevolkingsonderzoek geen afwijkingen zichtbaar waren.

Afdeling Radiologie Nij Smellinghe
De afdeling Radiologie heeft zich ten doel gesteld om de diagnose bij vrouwen met een afwijking in de borst snel, adequaat en met een betrokken team vast te stellen. In een periode van spanning over de diagnose is duidelijke informatie, begrip en een veilig gevoel belangrijk. Ze streven ernaar deze periode voor u zo kort mogelijk te houden en de onderzoeken op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen.