Borstkankerzorg (polikliniek)

Pathologisch onderzoek

Het onderzoek van de patholoog richt zich op uw lichaamscellen en –weefsel.

Een onderzoek door de patholoog is nodig:

Als u voor het eerst naar de mammapoli komt
De patholoog onderzoekt pijpjes weefsel, die de radioloog tijdens een punctie uit uw borst haalt, op de aanwezigheid van kankercellen.

Na een operatie
Tijdens de operatie verwijdert de chirurg meestal een schildwachtklier (de dichtstbijzijnde lymfeklier bij de tumor). De patholoog onderzoekt deze na de operatie op uitzaaiingen (aanwezigheid van kankercellen). Als er sprake is van uitzaaiingen, kan de chirurg besluiten in een tweede operatie de rest van de lymfeklieren in de oksel te verwijderen. Als van tevoren al bekend is dat er lymfklieruitzaaiingen zijn worden direct bij de eerste operatie alle okselklieren verwijderd. Ook al deze klieren worden door de patholoog onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen.

Na een operatie onderzoekt de patholoog ook of de tumor in zijn geheel is weggehaald. Als dat niet het geval is, kan een tweede operatie nodig zijn.

De patholoog onderzoekt de tumor daarnaast op een aantal kenmerken die voor de nabehandeling belangrijk zijn zoals hormoongevoeligheid en de aanwezigheid van HER2-receptoren. Alle uitslagen worden in het team van behandelend specialisten besproken en voor de nabehandeling wordt een behandelplan opgesteld.

Als het van belang is voor de keuze van een aanvullende behandeling kan ook een mammaprint, een genetisch onderzoek van tumorweefsel, worden uitgevoerd. Dit kan direct bij het weefselonderzoek na de operatie, maar het is ook mogelijk dit in een later stadium van het traject alsnog te doen.

Op basis van vele factoren wordt beoordeeld of aanvullende behandeling met chemokuren  en/of hormonale behandeling nodig is.

Er zijn aanwijzingen dat met de mammaprint nauwkeuriger bekeken kan worden hoe agressief een tumor is. Behandeling met chemokuren kan dan soms, bij weinig agressieve tumoren, achterwege gelaten worden. Een mammaprint wordt nog niet standaard uitgevoerd. Mocht u hiervoor in aanmerking willen komen, geef dit dan bij ons aan.