Borstkankerzorg (polikliniek)

Onderzoek

Als er een afwijking in uw borst is geconstateerd, vindt er zo snel mogelijk onderzoek plaats op de mammapoli.

Onderdeel van dit onderzoek is een bezoek aan de afdeling Radiologie. Hier worden foto's van beide borsten gemaakt (mammografie). Daarna volgt vaak een aanvullend echografisch onderzoek. Als het nodig is doet de radioloog ook direct een punctie bij u. Hierbij worden pijpjes weefsel uit de afwijking gehaald en onderzocht door de patholoog.

Als de punctie is verricht, wordt een vervolgafspraak gemaakt om binnen een week de uitslag met u te bespreken.

Na dit onderzoek volgt een bezoek aan de chirurg. Hij of zij neemt een vragenlijst met u door en verricht lichamelijk onderzoek. Als er voldoende duidelijkheid is over de aard van de afwijking aan de borst, kan de diagnose meteen met u worden besproken. Wij adviseren u voor dit gesprek een naaste (familielid of ander vertrouwd persoon) mee te nemen.

Als er sprake is van borstkanker wordt er, na bespreking in het mammateam, in overleg met u een behandelplan opgesteld.

Borstkanker kan erfelijk zijn. Soms kan het verstandig zijn dit nog voor de start van de behandeling te laten onderzoeken. Als dit voor u geldt zal de chirurg dit met u bespreken. Zo nodig kunt u op korte termijn verwezen worden voor klinisch-genetisch onderzoek.

Als borst- en/of eierstokkanker veel in de familie voorkomt, kan dat  aanleiding zijn voor verwijzing naar het klinisch genetisch centrum in Groningen op een later moment, na uw behandeling. Tijdens een gesprek met uw arts of mammacareverpleegkundige wordt er altijd gevraagd of borst- en/of eierstokkanker in uw familie voorkomt. U kunt uw vragen rondom erfelijkheid bespreken met de arts of verpleegkundige.