Borstkankerzorg (polikliniek)

Stadia van borstkanker

Borstkanker wordt, aan de hand van de wereldwijd gehanteerde TNM-classificatie, verdeeld in stadia. Hiermee wordt aangegeven hoever de ziekte gevorderd is. Elk stadium vereist een eigen aanpak.

De betekenis van de onderdelen van de TNM-classificatie is:

  • T = Tumor: geeft de grootte van de tumor weer
  • N = Nodus: geeft aan in hoeverre lymfklieren zijn aangedaan
  • M = Metastase: geeft aan of er uitzaaiingen op afstand zijn aangetoond