Palliatieve zorg

Palliatieve en ondersteunende zorg in ziekenhuis Nij Smellinghe

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap voor u en uw naasten. Een boodschap die bovendien veel vragen oproept. Hoe ziet uw toekomst eruit? Welke lichamelijke klachten kunt u krijgen? Wat kan hieraan gedaan worden? Waar kunt u hulp krijgen? De tijd die u samen met uw naasten nog kunt doorbrengen, krijgt daardoor een andere betekenis. Hier kunt u lezen wat wij in deze periode voor u en uw naasten kunnen betekenen.

Palliatieve/ondersteunende zorg
Als u lijdt aan een ernstige ongeneeslijke ziekte komt er een tijd dat de behandeling en de zorg niet meer gericht zijn op genezing. Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen in deze fase van hun leven. Genezing is niet meer mogelijk, maar er kan nog veel worden gedaan om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Consultteam palliatieve/ondersteunende zorg
Binnen Nij Smellinghe willen wij u deze zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk leveren. Daarom is er een team samengesteld uit onder andere verpleegkundig specialisten, een oncoloog, geriater, anesthesioloog, huisarts en een geestelijk verzorger. Op verzoek kunnen medisch maatschappelijk werk, een psycholoog of andere specialisten worden ingeschakeld. Ons belangrijkste doel is het voorkomen en/of verlichten van eventueel lijden. Wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele klachten (zoals pijn en/of andere symptomen) te signaleren, te voorkomen en zorgvuldig te behandelen. Wij richten ons niet alleen op de behandeling van uw lichamelijke klachten. Ook bij problemen van psychosociale of spirituele aard kunnen wij u en uw naasten helpen of adviseren. Daarbij hebben wij aandacht voor verdriet en rouw. De behoeften en de wensen van u en uw naasten zijn het uitgangspunt bij het verlenen van onze zorg.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Adequate behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn en andere symptomen bijvoorbeeld kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
  • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen, in alle fasen van een ernstige, levensbedreigende ziekte.
  • Ondersteuning bij existentiële-, levens- en spirituele vragen of problemen.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen en desgewenst bij het maken van een wilsverklaring.
  • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.
  • Begeleiding voor uzelf maar ook voor uw partner en/of uw kinderen.
  • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen.
  • Een goede samenwerking met andere hulpverleners zoals huisarts en thuiszorg.

Hoe komt u met ons in contact?
Uw huisarts of medisch specialist kan u naar ons verwijzen. Ook kunt u zelf contact met ons opnemen. In eerste instantie hebt u een gesprek met de verpleegkundig specialist van het consultteam. De verpleegkundig specialist heeft nauw contact met de medisch specialisten. Als u in het ziekenhuis verblijft, kan de consulent u op de afdeling bezoeken. Er kan ook een poliklinische afspraak gemaakt worden en eventueel kan er een huisbezoek gepland worden.

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, willen wij die graag beantwoorden.

Jaarplannig Café Doodgewoon 2017
18 januari, thema: Het sterfbed, symptomen en communicatie
15 februari, thema: Dementie en palliatieve zorg
15 maart, thema: Nazorg, crisismanagement en rouw
27 september, thema: Euthanasie en palliatieve sedatie
18 oktober, thema: Versterven
15 november, thema: Hoop

Aan het bijwonen van de avonden zijn geen kosten verbonden.

Cafe Doodgewoon 2016
Locatie: Tuinhuis het Hospice Smelnehaven
Adres: Het Zuid 20, Drachten
Tijd: van 19.00 tot ca. 21.00 uur.

www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostfriesland